In English | Suomeksi

Uusi työryhmämalli

Tulosta työryhmämalli pdf-muodossa TÄSTÄ

Työryhmätoimintamallin ideana on se, että klubi jakautuu neljään työryhmään, joista klubin hallitus, pastpresidentti sekä ohjelmajohtaja muodostavat strategisen johtoryhmän, joka vastaa klubin hallinnollisesta toiminnasta. Klubin varapresidentti, ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja vetävät klubin ohjelma- ja vaikuttamistyöryhmää, joka vastaa klubin projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä myös fokusraportoinnista. Tähän työryhmään voi kuulua iso osa klubin jäseniä hoitamaan erilaisia tehtäviä esim. varainhankinnassa, yhdyshenkilöinä muihin järjestöihin sekä toimimaan klubin jatkuvien projektien vetäjinä. Yksi klubin hallituksen jäsenistä ottaa vastuulleen klubin viestintätyöryhmän vetämisen. Lehdistötiedotteet klubin järjestämistä erilaisista tilaisuuksista ovat tärkeä osa järjestömme näkyvyyden lisäämistä. Klubin viestintätyöryhmäläiset varmistavat klubin toiminnan näkyvyyden myös Suomen Soroptimisti-lehdessä, nettisuvuilla ja Unionin uutiskirjeissä. Klubin neljäs työryhmä on kehitys- ja laajennustyöryhmä, jonka vastuulla on järjestää perehdytystä klubilaisille, erityisesti uusille jäsenille, sekä kehittää jatkuvasti keinoja, joilla jäsenet saadaan sitoutumaan klubin toimintaan sekä, joilla klubiin saadaan liittymään uusia jäseniä.
 

Soroptimist International Soroptimist International on maailman­laajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaa­ehtois­järjestö, joka edistää ihmis­oikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteen­kuuluvuutta.

Jäsenille
Kirjaudu sisään

Soroptimist International Finland ry
Puh. 044 7383 000

www.soroptimistit.fi

Haluatko jäseneksi?
Ota yhteyttä