In English | Suomeksi

Vuosikalenteri

Klubin vuosittain toistuvat aikataulutetut tehtävät ovat:

 
 1. Maksaa edustajainkokouksessa määrätty Unionin jäsenmaksu 30.10. mennessä kesäkuun loppuun mennessä vahvistetun jäsenmäärän mukaisesti. Unioni vähentää tästä määrästä Unionin kunniajäsenet sekä 50 vuotta klubin jäsenenä olleet. Jäsenmaksuun lisätään edustajistonkokouksen hyväksymä www-sivujen käyttömaksu. Unioni lähettää klubeille viitemaksulistan, mistä käy selville klubin viitenumero ja maksettava summa klubikohtaisesti. Maksu suoritetaan 30.10. mennessä SI Finlandin tilille FI96 1579 3000 1091 84 BIC NDEAFIHH.
 2. Lähettää Unionille klubin toimintaraportti erillisellä kaavakkkeella 30.10. mennessä. Lisätietoja: http://www.soroptimistit.fi/klubit/toimintaraportti
 3. Lähettää SIE:n stipendihakemukset kirjeenä ja sähköpostilla klubin presidentin allekirjoituksella varustettuna Unionin stipenditoimikunnan puheenjohtajalle 15.11. mennessä.
 4. Ilmoittaa ehdokkaat Unionin avoimiin virkoihin 30.11 mennessä sähköpostiin
 5. Ehdottaa Unionin pyynnöstä klubin ehdokas Unionin uudeksi kunniajäseneksi 31.12. mennessä.
 6. Ilmoittaa klubin aloitteet kirjallisesti edustajainkokousta varten 31.1. mennessä.
 7. Ilmoittaa Unionin virkoihin hakeneiden ehdokkaiden kannatukset 31.1. mennessä.
 8. Pitää klubin sääntöjen mukainen vuosikokous 30 päivää ennen Unionin edustajainkokousta, viimeistään 30.4. mennessä.
 9. Ilmoittaa www.soroptimistit.fi-sivujen jäsenalueen kautta klubin seuraavan presidentti, sihteeri, varainhoitaja ja ohjelmajohtaja sekä päivittää heidän yhteystietonsa 15.5. mennessä.
 10. Asettaa klubistaeronneet jäsenet eronneiksi sekä liittää klubiin uudet jäsenet www.soroptimistit.fi-sivujen jäsenalueen kautta tai 31.5. mennessä.
 11. Vahvistaa jäsenmääränsä Unionille 30.6. mennessä käytettäväksi maksuperusteena lokakuun aikana, 30.10. mennessä, maksettavalle Unionille jäsenmaksulle.
 12. Pitää klubin hallituksen vaihtokokous 31.8. mennessä ja varmistaa, että seuraavan kauden sihteerillä ja presidentillä on tiedossa Unionin nettisivujen jäsenalueen klubikohtainen käyttäjätunnus ja salasana, tieto miten jäsen liitetään ja erotetaan sähköisessä jäsenrekisterissä, tieto miten jäsenen tietoja muokataan jäsenrekisterissä, tieto, miten klubin toimihenkilöiden roolia muutetaan jäsenrekisterissä, tieto, miten soroptimistituotteita tilataan, tieto, miten klubin toimintaraportti lähetetään, tieto, miten ja milloin SIE-stipendiä haetaan, tieto, miten fokusraportti tehdään sekä tieto mitkä ovat Unionin toimiston ja toimihenkilöiden yhteystiedot. Edellä olevat tiedot löytyvät Unionin nettisivuilta www.soroptimistit.fi, http://www.soroptimistit.fi/toiminta/tietoa-jasenille/ohjeet, http://www.soroptimistit.fi/toiminta/myyntituotteet, http://www.soroptimisteurope.org/pfr/createOrEdit/, sekä yhteystiedot jäsenalueelta kohdasta  vain kirjautuneille>Tiedostot>Unioni>Yhteystiedot.
 13. Klubin hallituksen vaihtuessa ilmoittaa muuttuneet tiedot yhdistysrekisteriin 30.9. mennessä.

Kiireisimpiä kuukausia klubin toimihenkilöille ovat loka-marraskuu, helmi-maaliskuu, toukokuu, elokuu. Ohjeessa on alleviivattu rahaliikennettä koskevat aikataulut, toimintakertomusaikataulu, SIE-stipendiaikataulu, edustajiston kokouksen ehdokasnimeämis-, ja klubien ehdotusten aikataulu.

Lokakuu

Määräaikoja

 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • http://www.soroptimisteurope.org/pfr/createOrEdit/ käyttäjätunnuksen ja salasanan saa Unionin toimistosta
 • Syyskuun aikana Unioni lähettää klubeille viitemaksulistan ja maksettavan summan Unionin jäsenmaksun ja www-sivujen ylläpitomaksun maksamista varten. Maksuperuste on klubin jäsenmäärä 30.6., josta on vähennetty Unionin kunniajäsenet ja 50 vuotta klubin jäsenenä olleet.
 • Aloitetaan uuden toimintaraportin täyttö, johon lomake löytyy:http://www.soroptimistit.fi/klubit/toimintaraportti. Lomake on Word -muotoinen.
 • 30.10. mennessä Klubit tilittävät Unionin jäsenmaksun kesäkuussa vahvistetun jäsenmäärän mukaan, josta on vähennetty Unionin kunniajäsenet ja klubissa 50 vuotta olleet, + www-sivujen ylläpitomaksun Unionin tilille klubikohtaisen viitemaksulistan viitteellä.
 • 30.10. mennessä lähetetään klubin toimintaraportti Unionillle erillisellä lomakkeella.Lisätietoja: http://www.soroptimistit.fi/klubit/toimintaraportti
 • Tilinpäätöksen valmistelu vuosikokousta varten.

Tärkeitä päivämääriä

 • 3.10. Soroptimistiklubien ystävyyspäivä – Soroptimist Friendship Day       
 • 11.10. YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä
 • 16.10. Maailman ravintopäivä
 • 17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi
 • 24.10. YK:n päivä
 
Marraskuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet) ja edellä.
 • Sähköisen toimintakertomuksen täyttäminen jatkuu, ks. ohje edellä.
 • 15.11. mennessä SI/E:n stipendihakemukset Unionin stipenditoimikunnan puheenjohtajalle,
  http://www.soroptimistit.fi/toiminta/stipendit-keraykset-ja-palkinnot/sien-stipendit
 • Klubin hallitus hyväksyy tilinpäätöksen; kirjanpito ja hallinto tilintarkastajille tarkastettaviksi. (yhdistyksen tilinpäätös on tehtävä viimeistään 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta on hyvä tapa tehdä se heti kauden päätyttyä.).
 • 30.11. mennessä ehdokkaat Unionin avoimiin tehtäviin seuraavalle kaudelle. (lisätietoa Unionin klubitiedotteessa).
 • 30.11. mennessä parillisina vuosina SIE:n Peace Price -ehdokkaiden ilmoittaminen Unionille (lisätietoja klubitiedotteessa).
 • Joulutervehdykset marras- tai joulukuussa, riippuen kuukausikokouksen ajankohdasta

Tärkeitä päivämääriä

 • 20.11. Lasten oikeuksien päivä
 • 25.11. Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi
Joulukuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin  toimintaraportin täyttäminen jatkuu.
 • 10.12. President's Appeal / Kansainvälinen soropimistipäivä
 • Klubien lahjoitukset merkinnällä President´s appeal Unionin tilille FI96 15793000109184 BIC NDEAFIHH
 • 31.12. mennessä klubien ehdokkaat kunniajäseniksi Unionille, Unioni pyytää klubikirjeessä ehdotuksia, mikäli kunniajäseniä on tarvetta kutsua lisää. Unionilla saa olla enintään 5 kunniajäsentä.
 • Joulutervehdykset marras- tai joulukuussa, riippuen kuukausikokouksen ajankohdasta.
 • 15.1. mennessä SIE:n Action fund-avustuksen haku klubin projektia varten SI Finlandin ohjelmajohtajalle. Lisätiedot: http://www.soroptimistit.fi/toiminta/stipendit-vetoomukset-ja-palkinnot/action-fund-apurahat
 • 15.1. mennessä SIE:n Best Practice-palkinnon haku klubin kaudella 2013-2014 tekemästä hyvästä fokusraportoidusta projektista. Hakemukset SI Finlandin ohjelmajohtajalle. Lisätiedot: http://www.soroptimistit.fi/toiminta/stipendit-vetoomukset-ja-palkinnot/best-pactice-award
Tärkeitä päivämääriä
 • 1.12. Kansainvälinen AIDS-päivä
 • 10.12. Kansainvälinen soroptimistipäivä
Tammikuu Määräaikoja
Helmikuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin toimintaraportin täyttäminen jatkuu.
 • Klubin vuosikokouksen valmistelu
 • Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu seuraavalle toimintakaudelle
 •  Vuosikokouskutsu ja kokouksen esityslista kirjallisena tai sähköpostilla sisarille viimeistään 15 päivää ennen kokousta.
   
Maaliskuu

Määräaikoja

 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin  toimintaraportin tekeminen jatkuu
 • Klubin vuosikokous maalis- tai huhtikuussa (30 päivää ennen edustajiston kokousta, viimeistään 30.4. mennessä)
 • Ilmoittauuminen edustajainkokoukseen ja sisarpäiville.

Tärkeitä päivämääriä

 • 8.3. Kansainvälinen naistenpäivä

 • 19.3. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä – Lue lisää

 • 21.3. Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi

 • 18.3. Maailman vesipäivä

Huhtikuu

Määräaikoja

 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin toimintaraportin tekeminen jatkuu.
 • Klubin vuosikokous maalis- tai huhtikuussa (30 päivää ennen edustajiston kokousta, 30.4. mennessä)
 • Ilmoittautuminen edustajistonkokoukseen ja sisarpäiville
 • Unionille 30.10 maksettavan jäsenmaksun periminen jäseniltä on hyvä tehdä jo keväällä, koska Unioni perii klubeilta jäsenmaksun 30.6. jäsenmäärän mukaan.

Tärkeitä päivämääriä

 • 7.4. Maailman terveyspäivä
Toukokuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin toimintaraportin tekeminen jatkuu
 • Edustajiston kokous ja sisarpäivät pidettävä toukokuun loppuun mennessä, ei Äitienpäivä-viikonloppuna.
 • 15.5. mennessä ilmoitetaan Unionin jäsenalueen kautta klubin presidentti, sihteeri, varainhoitaja ja ohjelmajohtaja tulevalle kaudelle.  Kirjauduttaessa käyttäjätunnus on klubin nimi pienellä ilman ääkkösiä, salasanan saa pyytämällä Unionin toimistosta, jos edellinen ei toimi.  Ohjeet löytyvät http://www.soroptimistit.fi/toiminta/tietoa-jasenille/ohjeet
 • 31.5. mennessä hyvä tehdä klubin sähköisen jäsenrekisterin kevätsiivous: Asetetaan vuoden aikana eronneet eronneiksi ja liitetään uudet jäsenet jäsenreksisteriin.
Tärkeitä päivämääriä
 • 5.5. Maailman terveyspäivä
 • 31.5. Tupakaton päivä
Kesäkuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin toimintaraportin tekeminen jatkuu
 • Kesäkuussa Unioni lähettää klubeille vahvistettavaksi jäsenmäärän, jonka mukaan klubi maksaa lokakuun aikana 30.10 mennessä Unionin jäsenmaksun erillisellä lokakuun alussa lähetetyllä viitteellä. Unioni vähentää tästä jäsenmäärästä Unionin kunniajäsenet ja 50 vuotta klubin jäsenenä olleet.
 • 30.6. mennessä klubin on ilmoitettava Unionille, hyväksyykö se Unionin vahvistettavaksi lähettämän jäsenmäärän.
Tärkeitä päivämääriä
 • 5.6. Maailman ympäristöpäivä
 • 26.6.Kansainvälinen päivä huumeiden ja huumausainekaupan vastustamiseksi
Heinäkuu

Tärkeitä päivämääriä

 • 11.7. Maailman väestöpäivä
 • Oopperalounas Savonlinnassa, ks. lisätietoja Ajankohtaista-osiosta
Elokuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin toimintaraportin tekeminen jatkuu
 • Sororoptima golf, ks. lisätietoja Ajankohtaista-osiosta
 • Klubin hallituksen vaihtokokous, jossa vanhat toimihenkilöt, erityisesti sihteeri, perehdyttää seuraajansa klubin vuosikalenterin tehtäviin, varmistaa, että klubilla on toimiva salasana jäsenalueelle ja, että seuraava sihteeri hallitsee sähköisen toimintakertomuksen täyttämisen, jäsenalueella tapahtuvat klubin jäsenten tietojen muokkauksen, toimihenkilöiden roolin vaihtamisen, uuden jäsenen ilmoittamisen ja eronneeksi asettamisen. Klubin nettisivujen muokkaamisen, jos klubilla ei ole erillistä nettivastaavaa.  Vanha sihteeri neuvoo myös soroptimisti-tuotteiden (soroptimisti-merkki, nimineula  ym.) tilaamisen. Tuotteet löytyvät   http://www.soroptimistit.fi/toiminta/myyntituotteet -sivulta ja tilaukset lähetetään ähköpostiin.                
 • Ohjeet kaikkeen tähän löytyvät http://www.soroptimistit.fi/toiminta/tietoa-jasenille/ohjeet
Syyskuu Määräaikoja
 • Fokusraportointi koko kauden ajan, heti raportoitavan tapahtuman jälkeen (ks. ohjeet)
 • Klubin toimintaraportin tekeminen jatkuu.
 • Muutostiedot yhdistysrekisteriin, mikäli klubin toimihenkilöt vaihtuvat
 • Klubiohjelma alueellisten ohjelmien kokoajalle tai nettisivuille
 • Käydään läpi vuoden aikana tehty klubin  toimintaraportti.

Tärkeitä päivämääriä

 • 8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä
 • 21.9. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä – Lue lisää
   

>> Katso myös Suomen YK-liiton kokoama YK-kalenteri YK:n yleiskokouksen julistamista päivistä, viikoista, vuosista ja vuosikymmenistä

Kuvalähde: freedigitalphotos 

Soroptimist International Soroptimist International on maailman­laajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaa­ehtois­järjestö, joka edistää ihmis­oikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteen­kuuluvuutta.

Jäsenille
Kirjaudu sisään

Soroptimist International Finland ry
Puh. 044 7383 000

www.soroptimistit.fi

Haluatko jäseneksi?
Ota yhteyttä