In English | Suomeksi

Ympäristö

SIE:n teema 2011–2013: Soroptimists Go for Water and Food

Berliinin kongressin 2013 teema Visions of Paradise

Euroopan Federaation teema 2011– 2013 on Soroptimists Go for Water and Food. Teema on erityisesti esillä 20. SI/E-kongressissa 2013 Berliinissä, Saksassa. Keskustelemme nälänhädästä ja heikosta ravitsemuksesta sekä korostamme sitä, miksi juuri naisten pitää päästä aktiivisesti kehittämään maataloustuotantoa ja kestävää kehitystä sekä parantamaan perheidensä ja 

ympäristönsä elinkeinoja. Tärkeimmät aiheet teemassamme ovat:

 • Turvallisen veden saatavuus sekä viljely- ja kasteluteknologiat.
 • Maatilan tuottavuuden parannustoimet, elollisen luonnon monimuotoisuus, tieto ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista, tieto kotitalouden ja maatalouden teknolgioista.
 • Kalastus, metsätalous, karjankasvatus, kotitarvepuutarhat sekä päiväkotien ja koulujen puutarhat.
 • Elintarvikkeiden varastointi, säilytys ja jakelu.
 • Yhteisön naisille on annettava vahvempi rooli antamalla heille mahdollisuuksia koulutukseen, tulonhankkimiseen ja mikrolainoihin, parannettava yhteisöjen päätöksentekoa.

Lisätietoja: http://www.soroptimisteurope.org/programs/food-security

Lue Marja-Leena Puntilan raportti Berliinin kongressista tästä

SI/E:n teema 2009–2011: Soroptimists Go for Water

Soroptimists Go for Water  

Euroopan federaation stipendi

Euroopan federaatio jakaa joka vuosi stipendejä naisille opintoja varten. Heinäkuussa 2008 myönnettiin 6500 euron suuruinen stipendi Tiinaleena Kalliolle Porin soroptimistiklubista jatko-opintoja varten. Heinäkuussa 2009 sosiaalikasvattaja Inga Angersaarelle myönnettiin 4800 euron stipendi maisteritutkintoa varten. Heinäkuussa 2010 saapui jälleen ilouutisia, kun informaatikko Päivi Savinainen ja konsultti, opiskelija Merja Lindroos saivat tiedon stipendeistään. Tarkempia tietoja stipendistä on osoitteessa http://www.soroptimistit.fi/toiminta/sie/siestipendi.

Avoin sydän – avoin ovi

 • Haluatko laajentaa maailmankuvaasi tutustumalla ulkomaisiin soroptimistisisariin?
 • Haluatko tarjota vieraanvaraisuutta kodissasi ulkomaiselle soroptimistisisarelle?
 • Ehkä haluat sekä vierailijaksi että emännäksi?
 • Haluatko vaihtaa asuntoa tai kesämökkiä ulkomaisen soroptimistisisaren kanssa?
 • Haluatko antaa lapsellesi, lapsenlapsellesi tai sukulaislapselle mahdollisuuden vierailla ulkomailla soroptimistiperheessä?

Kuusi vuotta sitten Euroopan federaatio aloitti mainion ystävyysohjelman kansainvälisen hyvän tahdon ja ymmärtämisen (IGU) ohjelma-alueella. Ohjelma kattaa kaksi tavoitettamme erinomaisella tavalla:

 • kehittää ystävyyden henkeä ja yhteyttä kaikkien maiden soroptimistien keskuudessa
 • myötävaikuttaa kansainväliseen ymmärtämiseen ja maailmalaajuiseen ystävyyteen

Mikä tämä ohjelma on? Se on kutsu osallistua viidellä vaihtoehtoisella tavalla:

 1. Soroptimistit, jotka eivät voi matkustaa, mutta haluavat käyttää kansainvälistä verkostoa, voivat tarjota vieraanvaraisuutta kotonaan yhdelle tai kahdelle soroptimistille. Tällöin heillä on myös mahdollisuus keskustella projekteistaan ja erilaisista elämäntavoistaan. Päätarkoitus on tietysti tuntea molemminpuolista ystävyyttä.
 2. Toisaalta on soroptimisteja, jotka haluavat matkustaa, ei turisteina, vaan eläen ja tuntien olevansa kotonaan vieraassa maassa. Heillä voi olla mahdollisuus tulla kutsutuksi soroptimistin vieraaksi. On tärkeätä olla käyttämättä liikaa hyödykseen vieraanvaraisuutta, vaan pikemminkin luoda ystävyyttä ja todellisen sisaruuden tuntua. Emäntäsoroptimisti tarjoaa huoneen ja kylpyhuoneen, mutta ei enempää. Hän haluaa varmasti mielellään kertoa tietoja omalta ammattialaltaan. Kuten tiedämme, meillä ammatissa toimivilla naisilla on vähän vapaata aikaa. Täten kenenkään ei pidä odottaa hotellipalveluja. Pääasia on vain tarjota mahdollisuus oleskeluun yksityisessä kodissa lyhyehkön aikaa ja solmia elämänikäisiä ystävyyssuhteita.
 3. On myös mahdollisuus osallistua molemmilla tavoilla, sekä emäntänä että vieraana.
 4. Vaihtaa taloja, asuntoja tai loma-asuntoja ulkomaisen soroptimistin tai hänen perheensä kanssa samanaikaisesti tai eri aikaan, jos sinulla on toinen koti.
 5. Viides vaihtoehto antaa mahdollisuuden soroptimistien lapsille, sisaren- tai veljentyttärille tai lapsenlapsille osallistua nuorisovaihto-ohjelmaan. Näin voit äitinä, tätinä tai isoäitinä olla varma, että lapsesta pidetään hyvää huolta. Ohjelman idea on luonnollisesti tarjota nuorille vierailumahdollisuus ulkomaisen soroptimistin kodissa vastavuoroisesti.

Saat hakulomakkeen sekä listan ohjelmaan osallistuvista soroptimisteista Euroopan federaation jäsenalueelta (vaatii kirjautumisen).

 

2007–2011

"Parannetaan puhtaan veden, viemäröinnin sekä välttämättömien ruokavarojen saatavuutta."   

 • Suomen Unicefin kanssa on tehty yhteistyösopimus ja sitä jatketaan osallistumalla janopäivän keräykseen (toiminta)

 • Otamme vesiteemaksemme puhtaan Itämeren. Pyrimme asennemuokkaukseen niin, ettei vesiämme saastuteta tarpeettomasti.

 • Yhteistyö muiden naisjärjestöjen kanssa puhtaan veden puolesta. Yhteistyö myös Itämeren ympäristömaiden Unionien kanssa.

 • Järjestetään esimerkiksi sisarpäivien yhteyteen seminaari vesiasioista ja Itämeren suojelusta.

 • Järjestetään keväällä keväällä 2008 tai 2009 klubien yhteisiä kevättempauksia puhtaan veden puolesta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja muut naapuriklubit voivat toimia yhdessä.

"Lievitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä integroidaan kestävä kehitys henkilökohtaisiin valintoihin ja hallitusten politiikkoihin ja ohjelmiin."

 • Pyrimme vaikuttamaan kansallisiin päättäjiimme energian säästöön, liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä jätteiden vähentämiseen ja hävittämiseen (mm. muovien poltto) liittyvissä asioissa.
 • Asennekasvatuksella voimme vaikuttaa ilmastoa säästäviin valintoihin ja ostopäätöksiin. aktivoidaan klubeja ottamaan näitä asioita esille kokouksissaan ja vierailuohjelmissaan.

Jotta tämä tärkeä teema saataisiin ensinnäkin soroptimistien keskuudessa ottamaan tuulta ja motivoimaan sisaria aktiiviseen toimintaan sekä myös media kiinnostumaan aiheestamme, etsitään Unionin piiristä media-alan ammattilainen, joka suunnittelisi tavat, joiden avulla kampanjaamme saadaan viestitettyä.

 


SI/E teema 2007–2009 – Soroptimists Go for Water

Soroptimists go for Water on työmme pääteemana tulevana kahtena vuotena. Presidenttimme Mariet Verhoef-Cohen korostaa erityisesti klubien välisen yhteistyön tärkeyttä projektien käynnistämisessä ja läpiviemisessä. Myös yhteistyö oman maan rajojen ulkopuolella on tärkeää.

Tavoitteena on parantaa puhtaan veden, viemäröinnin sekä välttämättömien ruokavarojen saatavuutta. Näistä tavoitteista SI/E:n ympäristökoordinaattorit ovat kehittäneet seuraavat toimintastrategiat:

 • Kasvatetaan tietoisuutta tuottamalla tietoa vedestä, puhtaanapidosta, terveydestä ja sairauksista.
 • Koulutetaan naisia toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia vesihallinnon projekteja.
 • Vahvistetaan yhteistyötä naisjärjestöjen välillä kestävän kehityksen mukaisen vesihallinnon toteuttamiseksi.
 • Tuetaan aloitteita, jotka keskittyvät vesihuollon ja puhtaanapidon ongelmiin, tavoitteena parempi elämisen taso.

YK on julistanut vuodet 20052015 toiminnan vuosikymmeneksi teemalla Water for Life. Maaliskuun 22. päivänä vietetään maailman vesipäivää, ja 23.3. on World Meteorological Day. Vuosi 2008 on YK:n kansainvälinen sanitaatiovuosi, The International Year of Sanitation.

Euroopan federaation konferenssissa Amsterdamissa 10.–12.7.2009 julkistetaan paras vesiprojekti.


Unionin teema – Nainen ja turvallisuus 2007–2009

 • Globaalin ympäristön turvallisuus – luonnonkatastrofit
 • Kemikaaliturvallisuus – ruoka, kotitalouskemikaalit, kosmetiikka yms.
 • Teknisen, rakennetun ympäristön turvallisuus
 • Asumisen ja asuinympäristön turvallisuus

 


SI:n SIerra -projekti 2007–2011

SIerra-projektin tavoitteena on parantaa naisten ja lasten asemaa Sierra Leonessa. Yhtenä projektin tavoitteena on parantaa köyhien ja riistettyjen naisten ja lasten terveyttä. Se on yhteensopiva Soroptimists Go for Water -teeman tavoitteiden kanssa.

Project SIerra

 


Materiaaleja

Linkkejä ilmastonmuutoksesta

Linkkejä jätteiden vähentämisestä ja käsittelystä

Puhtaasta vedestä ja Itämeri-aiheesta

Tietoa Soroptimists Go for Water -teemasta

Itämeri-seminaari 16.5.2009, materiaalit

Seminaarin avaus, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Yhteinen Itämeremme (pdf) , meribiologi Miina Mäki, John Nurmisen Säätiö

Ilmastomuutoksen vaikutus Itämereen (pdf) , professori Harri Kuosa, Helsingin yliopisto

Mitä tulisi tehdä, että Itämeri saataisiin kuntoon? (pdf), meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen, WWF

SI of Espoon Soroptimists go for Water-projektin esittely (pdf), ympäristöneuvos Lea Siivola ja rehtori Marjatta Larsio, SI of Espoo

Soroptimists go for Water, SI/E:n teema 2007-2009 (pdf), Hilkka Vahervuori

Vastuullinen aikuinen (pdf),
vaikuta valinnoillasi itämeren hyväksi.
Valitse ostoskoriisi vähiten vesistöä kuormittavia tuotteita.

Soroptimist International Soroptimist International on maailman­laajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaa­ehtois­järjestö, joka edistää ihmis­oikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteen­kuuluvuutta.

Jäsenille
Kirjaudu sisään

Soroptimist International Finland ry
Puh. 044 7383 000

www.soroptimistit.fi

Haluatko jäseneksi?
Ota yhteyttä