In English | Suomeksi

Ympäristö

Ympäristönsuojelu

Aiempia teemoja ja toimintaa:

    

 

2007–2011

"Parannetaan puhtaan veden, viemäröinnin sekä välttämättömien ruokavarojen saatavuutta." 

  

 

   

 

 

 

 

 • Suomen Unicefin kanssa on tehty yhteistyösopimus ja sitä jatketaan osallistumalla janopäivän keräykseen (toiminta)

 • Otamme vesiteemaksemme puhtaan Itämeren. Pyrimme asennemuokkaukseen niin, ettei vesiämme saastuteta tarpeettomasti.

 • Yhteistyö muiden naisjärjestöjen kanssa puhtaan veden puolesta. Yhteistyö myös Itämeren ympäristömaiden Unionien kanssa.

 • Järjestetään esimerkiksi sisarpäivien yhteyteen seminaari vesiasioista ja Itämeren suojelusta.

 • Järjestetään keväällä keväällä 2008 tai 2009 klubien yhteisiä kevättempauksia puhtaan veden puolesta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja muut naapuriklubit voivat toimia yhdessä.

  

 

"Lievitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä integroidaan kestävä kehitys henkilökohtaisiin valintoihin ja hallitusten politiikkoihin ja ohjelmiin."

 

 • Pyrimme vaikuttamaan kansallisiin päättäjiimme energian säästöön, liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä jätteiden vähentämiseen ja hävittämiseen (mm. muovien poltto) liittyvissä asioissa.
 • Asennekasvatuksella voimme vaikuttaa ilmastoa säästäviin valintoihin ja ostopäätöksiin. aktivoidaan klubeja ottamaan näitä asioita esille kokouksissaan ja vierailuohjelmissaan.

Jotta tämä tärkeä teema saataisiin ensinnäkin soroptimistien keskuudessa ottamaan tuulta ja motivoimaan sisaria aktiiviseen toimintaan sekä myös media kiinnostumaan aiheestamme, etsitään Unionin piiristä media-alan ammattilainen, joka suunnittelisi tavat, joiden avulla kampanjaamme saadaan viestitettyä.

 


 

SI/E teema 2007–2009 – Soroptimists Go for Water

Soroptimists go for Water on työmme pääteemana tulevana kahtena vuotena. Presidenttimme Mariet Verhoef-Cohen korostaa erityisesti klubien välisen yhteistyön tärkeyttä projektien käynnistämisessä ja läpiviemisessä. Myös yhteistyö oman maan rajojen ulkopuolella on tärkeää.

Tavoitteena on parantaa puhtaan veden, viemäröinnin sekä välttämättömien ruokavarojen saatavuutta. Näistä tavoitteista SI/E:n ympäristökoordinaattorit ovat kehittäneet seuraavat toimintastrategiat:

 • Kasvatetaan tietoisuutta tuottamalla tietoa vedestä, puhtaanapidosta, terveydestä ja sairauksista.
 • Koulutetaan naisia toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia vesihallinnon projekteja.
 • Vahvistetaan yhteistyötä naisjärjestöjen välillä kestävän kehityksen mukaisen vesihallinnon toteuttamiseksi.
 • Tuetaan aloitteita, jotka keskittyvät vesihuollon ja puhtaanapidon ongelmiin, tavoitteena parempi elämisen taso.

YK on julistanut vuodet 20052015 toiminnan vuosikymmeneksi teemalla Water for Life. Maaliskuun 22. päivänä vietetään maailman vesipäivää, ja 23.3. on World Meteorological Day. Vuosi 2008 on YK:n kansainvälinen sanitaatiovuosi, The International Year of Sanitation.

Euroopan federaation konferenssissa Amsterdamissa 10.–12.7.2009 julkistetaan paras vesiprojekti. Siinä klubeille haasteita.

Soroptimists Go for Water  Soroptimists Go for Water

 


Unionin teema – Nainen ja turvallisuus 2007–2009

 • Globaalin ympäristön turvallisuus – luonnonkatastrofit
 • Kemikaaliturvallisuus – ruoka, kotitalouskemikaalit, kosmetiikka yms.
 • Teknisen, rakennetun ympäristön turvallisuus
 • Asumisen ja asuinympäristön turvallisuus

 


SI:n SIerra -projekti 2007–2011

SIerra-projektin tavoitteena on parantaa naisten ja lasten asemaa Sierra Leonessa. Yhtenä projektin tavoitteena on parantaa köyhien ja riistettyjen naisten ja lasten terveyttä. Se on yhteensopiva Soroptimists Go for Water -teeman tavoitteiden kanssa.

Project SIerra

 


 

Materiaaleja

Linkkejä ilmastonmuutoksesta

Linkkejä jätteiden vähentämisestä ja käsittelystä

Puhtaasta vedestä ja Itämeri-aiheesta

Tietoa Soroptimists Go for Water -teemasta

Itämeri-seminaari 16.5.2009, materiaalit

Seminaarin avaus, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Yhteinen Itämeremme (pdf) , meribiologi Miina Mäki, John Nurmisen Säätiö

Ilmastomuutoksen vaikutus Itämereen (pdf) , professori Harri Kuosa, Helsingin yliopisto

Mitä tulisi tehdä, että Itämeri saataisiin kuntoon? (pdf), meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen, WWF

SI of Espoon Soroptimists go for Water-projektin esittely (pdf), ympäristöneuvos Lea Siivola ja rehtori Marjatta Larsio, SI of Espoo

Soroptimists go for Water, SI/E:n teema 2007-2009 (pdf), Hilkka Vahervuori

Vastuullinen aikuinen (pdf),
vaikuta valinnoillasi itämeren hyväksi.
Valitse ostoskoriisi vähiten vesistöä kuormittavia tuotteita.

Soroptimist International Soroptimist International on maailman­laajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaa­ehtois­järjestö, joka edistää ihmis­oikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteen­kuuluvuutta.

Jäsenille
Kirjaudu sisään

Soroptimist International Finland ry
Puh. 044 7383 000

www.soroptimistit.fi

Haluatko jäseneksi?
Ota yhteyttä