Toimimme

Organisaation rakenne

Soroptimist International (SI) -järjestön perusyksikkö on klubi.

Suomen soroptimistiklubien unionissa (SI Finland) on 60 klubia, jotka toimivat neljällä eri alueella.

Klubit ja alueet on lueteltu tarkemmin tällä sivulla.

 

Soroptimist International muodostuu neljästä federaatiosta:

Suomen unioni kuuluu Euroopan federaatioon (SI Europe)

 

Suomen unionin hallituksen ja vastuuhenkilöt löydät täältä

Pictogramme_JPEG_Bleu_Low_Resolution

Soroptimistit työskentelevät

Kuudella ohjelma-alueella

  • Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen
  • Sivistystoimi
  • Ympäristö
  • Terveydenhuolto
  • Ihmisoikeudet ja naisen asema
  • Kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen

Kolmella tasolla

  • Tietoisuus (Awareness)
  • Vaikuttaminen ja puolustaminen (Advocacy)
  • Toiminta (Action)

projektien ja teemojen avulla klubien, unionin, federaation ja SI:n tasolla yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Stipendit, vetoomukset ja palkinnot

Tyttöjen ja naisten auttaminen, rohkaiseminen ja tukeminen paremman elämän saavuttamiseksi koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin -

tätä kaikkea ja paljon muuta on Soroptimist International.

 

Soroptimistien Euroopan stipendi-, toiminta- ja katastrofirahastosta myönnetään, tuetaan ja toteutetaan vuosittain yli 5 000 hanketta lähes 6 miljoonalla eurolla. Lisäksi naisille ja tytöille myönnetään satoja apurahoja 400000 euron edestä.

Joulukuun 10. päivänä joka vuosi, YK:n ihmisoikeuksien päivänä, Soroptimist International -järjestön presidentti valitsee projektin, joka tuottaa suoraan apua äärimmäisessä hädässä oleville naisille. President´s Appeal-keräykseen lahjoitetut varat voidaan tilittää Soroptimist International Finlandin tilille FI96 1579 3000 1091 84, mistä ne välitetään suoraan lyhentämättöminä eteenpäin avustuskohteeseen.

Soroptimist International of Europe – Peace fund, Rauhan rahastosta jaetaan joka toinen vuosi rauhan palkinto, 20000 euroa, naiselle tai naisten muodostamalle ryhmälle joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt ja tehnyt rauhantyötä.

Onko klubillanne ollut menestyksekäs projekti, joka on kohdistunut toimintaan (action) tai vaikuttamiseen (advocacy) ja jolla olette saavuttaneet hyviä tuloksia? Onhan siitä tehty fokusraportti?

Best Practice Award on korkein kunnianosoitus, jonka yksittäinen klubi voi saada menestyksekkäästä, soroptimistien tavotteita edistävästä toiminnasta.