In English | Suomeksi

SIE

 

Soroptimist International Europen teema 2015–2017:

Soroptimists Invest in Education!

Strategisena tavoitteena on tukea naisten tasa-arvoa sekä sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen aseman parantamista koulutusta edistämällä.
Koulutus - naisten ja lasten mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen.
Koulutus - keinona voimaannuttaa naisia.
Koulutus - naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja poistaminen.

Vuosittain teemme satoja ellei tuhansia onnistuneita paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä projekteja naisten ​​ja tyttöjen koulutuksen hyväksi yli 60 maassa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Autamme rakentamalla tai peruskorjaamalla kouluja ja luokkahuoneita, tarjoamalla opetusmateriaalia ja kirjoja kouluikäisille, joiden vanhemmilla ei ole niihin varaa. Toimimme mentoreina nuorille naisille ja opetamme kieltä maahanmuuttajanaisille, jotka pyrkivät integroitumaan uuteen yhteiskuntaan. Monet projektit keskittyvät naisten työllisyyden lisäämiseen opettamalla heille teknisiä taitoja ja tarjoamalla ammattikoulutusta.

Kuten kaikki työmme, myös hankkeemme koulutuksen tukemisessa on suunniteltu edistämään naisten ja tyttöjen asemaa yhteisöissämme.

Tietäen, että koulutus on avain tasa-arvon saavuttamiseksi, tarjoamme vuosittain satoja stipendejä apua tarvitseville naisille ja tytöille yhteisöissämme. Pelkästään vuonna 2014 jaoimme 1600 lukion, yliopiston, jatkokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen apurahaa.

Puhumme aktiivisesti koulutuksen ja opetuksen tasa-arvon puolesta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 

 

Soroptimist International Europen teema 2013–2015: 
Let's go green - Working for a healthy environment!

SIE:n presidentti Ulla Madsenin kauden 2013-2015 teema on "Let's go green - Working for a healthy environment" eli nostetaan vihreät arvot kunniaan ja tehdään työtä terveen ympäristön puolesta. Lue Ulla Madsenin tervehdys tästä.

Ulla Madsen kertoo olevansa hyvin innostunut tästä painopistealueesta, sillä se antaa Federaation Unioneille ja Klubeille monipuoliset toimintamahdollisuudet. Hän toivoo vilpittömästi, että kaikki ottavat haasteen vastaan ja auttavat osaltaan terveellisen ympäristön säilyttämisessä tuleville sukupolville.

Jo kohta sata vuotta soroptimistit ovat aktiivisesti luoneet projekteja yhdyskuntiensa hyväksi ja parantaneet naisten ja tyttöjen asemaa monilla tavoin. Voimmekin nyt täydellä syyllä kysyä: Miten me, 35 000 soroptimistia Euroopassa ja Afrikassa, voimme antaa panoksemme vastataksemme haasteeseen "Let´s go green"? Alla on muutamia ideoita kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun tähtääviin projekteihin mielikuvitustasi kiihottamaan. Kun luet niitä, ajattele ennen kaikkea omaa ympärisöäsi ja kysy itseltäsi: Mitä minä voin tehdä, että saisin nostettua vihreät arvot kunniaan omassa yhdyskunnassani? Lue www.soroptimisteurope.org sivuilta lisää tästä.


 

 

 

 

 

 

Julkinen liikenne

 • Kannustetaan ihmisiä käyttämään julkista liikennettä
 • Kannustetaan ihmisiä pyöräilemään tekemällä pyöräilyreittejä, karttoja, pysäköintipaikkoja pyörille ja perustamalla käytettyjen pyörien myymälöitä ja vuokraamoja.
 • Vaikutetaan päättäjiin, että saataisiin sähköautojen latausasemia.

Vältetään haaskausta

 • Ajetaan "ruokasuunnittelu"-kampanjoita, toimitaan yhdessä markettien kanssa elintarvikkeiden haaskauksen vähentämiseksi ja parannetaan kierrätyskäytäntöja ja -mahdollisuuksia.
 • Edistetään lähiruoan saatavuutta ja maatilojen lähiruokatuotannon tunnettuutta.

Elinympäristön muokkaus

 • Ajetaan aloitteita, joilla julkiset alueet saadaan ihmisystävällisimmiksi ja turvallisemmiksi.
 • Edistetään julkisten tilojen ja liikennevälineiden valaistusta, että niissä tapahtuva ahdistelu vähenisi
 • Perustetaan keskuksia puistojen ja leikkikenttien sekä kävelykatujen kunnossapitoon, että ihmiset innostuisivat jalkaisin kulkemisesta.
 • Ehdotetaan kattopuutarhojen perustamista, että ihmiset voisivat viljellä yrttejä ym.
 • Ajetaan aloitteita, joilla käytöstä poistetut teollisuus rakenukset ja -alueet muutetaan asuin-, toimisto-, kauppa- tai huvittelualueiksi.

Vesi

 • Toimitaan niin, että juomaveden saanti julkisille paikoille kasvaisi.
 • Kampanjoidaan sellaista pullovettä vastaan, josta ei lahjoiteta vähintään 5 senttiä/pullo kehitysmaiden vedensaantiin.

Kierrätys

 • Vaikutetaan päättäjiin niin, että saadaan tarpeeksi ja tarpeellisiin paikkoihin roskiksia ja hyvin varustettuja kierrätys- ja lajittelupisteitä.
 • Käynnistetään "käytettyjen laatuvaatteiden" myynti kirpputorilla tai jonkin isomman toimijan kautta.

Aurinkoenergia/energiatehokasenergia ja valaistus

 • Edistetään aurinkoenergian ja energiatehokkaiden LED-lamppujen käyttöä uudisrakentamisessa sekä mainosvalaistuksessa.
 • Etenkin kehitysmaissa aurinkoenergialamppujen saaminen lisää naisten turvallisuutta, auttaa naisia toimittamaan jokapäiväisiä askareitaan myös pimeään aikaan ja on tarpeen, että lapset voisivat tehdä koulutehtävänsä. Käynnistetään tätä tukevia hankkeita.

Veden saanti

 • Jatketaan varainkeruuta kehitymaiden vedensaannin, kaivojen, pumppujen ja puhtaan juomaveden puolesta.Toimitaan yhdessä muiden klubien kanssa näissä hankkeissa.

Metsä ja luonto

 • Toimitaan kauniiden viheralueiden,  hienojen, vanhojen metsien, hyvien retkeilymaastojen ja hyvien sienestyspaikkojen säilyttämisen puolesta.

Saniteettitilat

 • Jatketaan sellaisia projekteja, joilla kehitysmaiden kouluihin ja julkisiin tiloihin saadaan lisää käymälöitä.

Terveys

 • Käynnistetään varainkeruukampanjoita aurinkoenergian käyttämiseksi esim. kehitysmaiden leikkaussali-instrumenttien sterilointiin sekä liikkuvien leikkaussaliyksiköiden energiansaantiin.

Nostetaan vihreät arvot kunniaan jokapäiväisessä elämässämme - niin puheissa kuin työelämässäkin, niin teoissa kuin vapaa-ajantoiminnassakin. Tehdään yhdessä työtä terveen ympäristön puolesta.

Soroptimist International Soroptimist International on maailman­laajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaa­ehtois­järjestö, joka edistää ihmis­oikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteen­kuuluvuutta.

Jäsenille
Kirjaudu sisään

Soroptimist International Finland ry
Puh. 044 7383 000

www.soroptimistit.fi

Haluatko jäseneksi?
Ota yhteyttä