In English | Suomeksi

SI Finland

SI Finlandin teema 2013-2015: Kouluta - Rohkaise - Tue

SI Finlandin teemaa Kouluta - Rohkaise - Tue käsiteltiin SI Finlandin 60-vuotisjuhlaseminaarissa ennen kaikkea nuorten näkökulmasta.

Esille nostettiin teeman alaotsikot : Nostetta nuorille, Katse eteenpäin ja Tulevaisuuden puolesta. Seminaaripuhujat juhlaseminaarissa olivat oikeustieteiden tohtori Sakari Huovinen ja Turun yliopiston psykologian laitoksen professori Christina Salmivalli.

Sakari Huovisen puheen lyhennelmä löytyy tästä ja
Christina Salmivallin puheen lyhennelmä löytyy tästä.

SI Finlandin Nostetta nuorille -projekti

 • Nimensä mukaisesti tästä projektista pitäisi muodostua positiivinen kuva: NOSTETTA
  Projektin tavoitteena on auttaa nuoria, sekä tyttöjä että poikia, kotimaassa ja ulkomailla, jotta he saisivat mahdollisuuksia koulutukseen ja tasa-arvoiseen elämään.
  Projektin ensimmäinen vaihe ajoittuu ajalle 1.10.2014 – 30.9.2018.
  SI Finland ja klubit toimivat projektin toteuttajina yhdessä sopivien yhteistyökumppaneiden kanssa.
   
 • Vuosittain järjestetään alueellinen Nostetta nuorille - seminaari. Seminaari kiertää eri alueilla paikallisten klubien ja SI Finlandin yhteisesti järjestämänä.
 • Seminaarin tuotto lahjoitetaan tiettyyn, ennalta sovittuun kohteeseen lasten ja nuorten hyväksi.

 Ensimmäinen valtakunnallinen Tyttöjenpäivä järjestetään Seinäjoella lauantaina  21.11.2015. 

 

 

 

Nostetta nuorille - Nostetaan Naisten matkassa - juhlakirjamme yleiseen tietoisuuteen

Parhaat soroptimistisisaret!

Nostetaan juhlakirjamme yleiseen tietoisuuteen.

SI Finland on ollut edelläkävijä. Me olemme julkaisseet naisista kertovan Naisten matkassa – Paremman elämän puolesta kirjan, johon panoksensa on antanut kolmekymmentäviisi eri ammateissa ja yhteiskunnallisessa asemassa toimineita tai toimivia arjen ahertajia ja uranaisia. Kirja on tuotettu vapaaehtoisvoimin ilman mitään avustuksia. Lisäksi kirjan tuotto eli kirjapainokustannukset ylittävä summa menee lyhentämättömänä nuorten hyväksi. Tuotto on jo yli 15.000 euroa. Pystymme vielä parempaan vahvan innostuksen voimalla.

Kirjan voimasta järjestön tunnettuutta lisäävänä tekijänä voidaan mainita, että myös Suomalainen Naisliitto ry on käynnistänyt oman Naisten ääni-projektin. Heidän hankkeensa tavoitteena on niin ikään tuoda laajaan tietoisuuteen naisten tekemisiä. Hankkeen aikana kerätään naisten kirjoituksia naisista; itsestä, omaan elämään voimakkaasti vaikuttaneesta naisesta, paikkakunnan tai valtakunnan kehitykseen vaikuttaneesta naisesta. Kertyneistä kirjoituksista tuotetaan kirja, joka julkaistaan vuonna 2017 Suomen 100- vuotisjuhlien aikana.

Edelläkävijänä meillä on nyt oivallinen tilaisuus lisätä omaa tunnettuuttamme lahjoittamalla omaa Naisten matkassa kirjaamme omalla paikkakunnallemme mahdollisimman monelle ulkopuoliselle eli ei soroptimistille, miehelle, naiselle ja nuorelle. Samalla kartutamme omaa Nostetta nuorille projektiamme, jonka tarkoituksena on tukea niin tyttöjä kuin poikiakin, että he saisivat mahdollisuuden koulutukseen ja tasa-arvoiseen elämään

Tänä vuonna kirjojen hankinnassa ovat tähän mennessä vaaleanpunaisen neilikan arvoisesti ansioituneet SI Jyväskylä, SI Pori Asta von Frenckellin aloitteesta sekä SI Savonlinna.

Tarjous: Saatte 7 kirjaa sadalla eurolla ja 16 kirjaa 200 eurolla postikuluitta.

Tilaukset ja tiedustelut:sähköposti:  , puh: 0400 368 371

Parhain terveisin,

Marjatta Björknäs, SI Finlandin taloustoimikunnan puheenjohtaja, SI Vaasa -Vasa

Soroptimist International Soroptimist International on maailman­laajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaa­ehtois­järjestö, joka edistää ihmis­oikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteen­kuuluvuutta.

Jäsenille
Kirjaudu sisään

Soroptimist International Finland ry
Puh. 044 7383 000

www.soroptimistit.fi

Haluatko jäseneksi?
Ota yhteyttä