Iconic legacies: Mitä jätämme perinnöksi? hyväntekeväisyyskonsertti 4.9.2022 klo 15 Vaasan kaupungintalolla

SI Vaasa – Vasa klubi järjestää hyväntekeväisyyskonsertin Vaasan kaupungintalon juhlasalissa sunnuntaina 4.9.2022 klo 15. Konsertin teemana on ajatus ”mitä jätämme perinnöksi”? Konsertin teeman mukaan tärkeä tehtävämme on paitsi jättää jälkeemme onnellisuutta ja hyvinvointia sekä lisätä ja varjella hyvän kasvua ympärillämme, myös huomata omat mahdollisuutemme sekä nauttia omasta ainutkertaisesta elämästämme. Miten tässä onnistumme ja miten mahdollistamme hyvän elämän edellytykset?

Konserttiohjelma on kiinnostava kattaus muun muassa lapsuuteen, kasvatukseen ja naisen asemaan liittyviä teoksia ja musiikkia kuullaan säveltäjiltä Bernstein – Boulanger – Heggie – Brahms. Konsertissa kuullaan myös ajankohtainen puheenvuoro lastensuojelun asiantuntijalta, toiminnanjohtaja Heidi Haapalalta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Konsertin lipputulot lahjoitetaan kulujen jälkeen lyhentämättömänä lasten ja nuorten mielenterveystyön eteen tehtävän työn edesauttamiseksi, lahjoituskohteena on Mieli Pohjanmaan mielenterveys ry:n ala- ja yläkoululaisille suunnatut projektit Hyvä olo ja Hyvä arki.