Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2024 Soroptimist International of Finland haluaa nostaa esiin sukupuolten välisessä epätasa-arvossa vallitsevia merkittäviä ongelmia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2024 Soroptimist International of Finland haluaa nostaa esiin sukupuolten välisessä epätasa-arvossa vallitsevia merkittäviä ongelmia.
Esimerkiksi Euroopan Unionin alueella vuonna 2021 naiset työskentelivät noin kuusia tuntia vähemmän viikossa kuin miehet, koska naisten tekemä työ on useammin osa-aikaista kuin miesten. Vuonna 2022 lähes kolmannes naisista EU:n alueella työskenteli osa-aikaisesti. Tämä vaikuttaa suoraan naisten ansaitseman palkan suuruuteen. Lisäksi naiset tekevät palkatonta työtä 13 tuntia viikossa enemmän kuin miehet. Palkattoman työn tuntimäärä nostaakin naisten kokonaistyöajan viikossa 70 tuntiin, kun miesten työaika on 63 tuntia.
Kuten YK on todennut, “sukupuolten tasa-arvo ei ole vain perusoikeus, vaan myös välttämätön perusta rauhanomaiselle, vauraalle ja kestävälle maailmalle”. Maailman väestöstä puolet ovat naisia, mutta silti tällä osalla väestöä ei ole edelleenkään samoja kansalaisoikeuksia, mahdollisuuksia koulutukseen tai ammatilliseen kehitykseen ja he joutuvat jatkuvasti rikosten uhreiksi sukupuolensa vuoksi.
Kutsummekin nyt kaikki naiset pukeutumaan eripari kenkiin 8. maaliskuuta ja lisäämään näin tietoisuutta siitä jatkuvasta globaalista epätasa-arvosta, jota naiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. Herättämällä keskustelua vaikutat!