Kestävä kehitys – esimerkkeinä verkkokauppa, liikenne ja ruokatuotanto: nauhoitteet julkaistaan Tyttöjenpäivänä 11.10.2021

Pääkaupunkiseudun soroptimistien suuri Tyttöjenpäivä-yhteistyöponnistus käynnistyy maanantaina 11.10.2021 verkkotapahtumana.

Sen kunniaksi ja kansainvälisen Soroptimist Internationalin viettäessä tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan myös SI Helsinki, Suomen vanhin soroptimistiklubi, valmistelee omia 70-vuotisjuhliaan tarjoamalla kaksi kestävän kehityksen luentoa koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Tallenteet on tuotettu SI Helsingin, Crnet Oy:n ja Uudenmaan liiton yhteistyönä.

Tyttöjenpäivän tapahtuman hermokeskus on tiedekeskus Heurekassa. Tapahtuman tavoitteena on lisätä yläasteikäisten tyttöjen kiinnostusta STEM-aloihin (Science, Technics, Engineering, Mathematics). Covid-tilanteesta johtuen tämänvuotinen tapahtuma toteutetaan turvallisesti verkkotapahtumien ketjuna, jonka oheistarjontaan nämä nauhoitteet julkaistaan. (Facebook Tyttöjen Päivä 2021 ja Instagram @tyttojenpaiva2021)

Nauhoitteet on tarkoitettu koulutuskäyttöön. Opetustallenteet tuottaneista yhteistyökumppaneista SI Helsinki on kansainvälisen Soroptimist International -järjestön vanhin klubi Suomessa. Crnet Oy:n toimitusjohtaja Tuula Pohjola on antanut osaamisensa sisältöihin. Pohjola on väitellyt hiilijalanjäljenlaskennasta 1999 TKK Tuotantotalouden osastolla. Uudenmaan liitto, jonka 2022 Uusimaa-viikon teemana on Ympäristöviisas Uusimaa, on antanut teknistä tukea tallenteiden tuottamiseen.

Tyttöjenpäivään osallistuvat koululuokat pääsevät myöhemmin talven aikana vierailemaan ruuhkattomassa Heurekassa osana tapahtuman osallistumispakettia.

Soroptimist International -järjestöllä on ECOSOCin 1 kategorian asema YK:ssa.

Nauhoitteet löytyvät täältä:

KestäväKehitys (kesto 46:05)

Ruokatuotanto (kesto 39:43)

Lisätietoja: Crnet Oy, Tuula Pohjola,  [email protected]i
Uusimaa-viikko, Tarja Haili, [email protected]  040 774 1718;
Pääkaupunkiseudun soroptimistit, Tiina Nevalainen  040 824 9888