Kouluta, rohkaise, tue -stipendit 2021 nuorten koulutuksen tukemiseksi – hakuaika on alkanut!

Soroptimist International Finland ry julistaa haettavaksi Kouluta, rohkaise tue -stipendit 2021. Stipendit myönnetään kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen, joka sopii Soroptimistien arvoihin ihmisoikeuksien, rauhan, demokraattisen päätöksenteon ja naisten mahdollisuuksien edistämisestä maailmassa. Lisäksi koulutuksen tulee olla uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Stipendien suuruus on 2500 euroa, joita jaetaan kaksi (2) kappaletta.

Eri kansallisuuksia edustavat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat virallisesti vastaanottaneet tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan ja ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi syksyn 2021 koulutukseen, voivat hakea stipendiä.

Stipendiä haetaan hakulomakkeella, joka avautuu tästä. Hakijan tulee varautua siihen, että SI Finlandin stipenditoimikunta pyytää hakijalta lisäselvityksiä, kuten CV ja opiskelu- ja opintosuoritustodistus.

Soroptimist International Finland ry:n stipenditoimikunta käsittelee hakemukset ja esittää suosituksen stipendien saajista Soroptimist International Finland ry:n hallitukselle. Kaikki määräajassa tulleet ja edellä mainitut ehdot täyttävät hakemukset arvioidaan. Hakemuksia ei vastaanoteta sähköpostilla tai muilla tavoin kuin sähköisen järjestelmän kautta. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

  1. Stipendi voidaan käyttää kiinteästi koulutukseen liittyviin kustannuksiin.
  2. Stipendin saaja saa vastaanottaa apurahoja tai stipendejä muista lähteistä.
  3. Stipendin saajan tulee varautua esittämään selvitys stipendin käytöstä.

Stipendi on julkistettu haettavaksi 12.3.2021 Soroptimist International Finlandin hallituksen kokouksessa. Stipendihakemus tulee jättää 15.9.2021 klo 16.00 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Stipendi jaetaan Soroptimist International Finlandin Tyttöjen päivän tapahtumassa 11.10.2021.

Lisätietoja:

Seija Nykänen, [email protected],
Soroptimist International Finland
Stipenditoimikunnan pj