Edustajiston kokous ja sisarpäivät siirretty syksyyn koronavirusepidemian vuoksi

Tiedote päivitetty 4.4.2020

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Suomessakin COVID-19-virustartunnat ovat lisääntyneet tasaisesti. Unionin hallitus katsoo tarpeelliseksi siirtää edustajiston kokouksen syyskuulle.

Perusteluina siirrolle on maamme hallituksen suositus: “hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.”

Vuosikokoukseen tulisi osallistujia eri puolilta maata mikä voisi edistää taudin leviämistä maan eri osiin. Tartuntatautilaissa säädetään tartuntatautien ehkäisemisestä, mutta siinä säädetään vain viranomaistoimista. Lainsäädännöllinen perusta toiminnallemme tulee Suomen hallituksen päätösten lisäksi yhdistyslaista. Siinä ei sinällään ole mitään sanktioita sille, että kokous pidetään myöhässä, eikä myöhässä pitäminen myöskään vaikuta kokouksen päätösvaltaisuuteen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on kirjanpitolain mukaan laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mikä onkin jo järjestyksessä.

Koronan leviämisen tartuntavaaran lisäksi arvioimme riskinä, että mahdollisten sairastumisten takia emme saisi päätösvaltaista kokousta. Säännöissämme ei käsitellä edustajakokouksen siirtämistä, mutta sääntöjen mukaan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi kokouksessa tulee olla läsnä 2/3 edustajistosta. Ellei näin ole on hallitus voi kutsua uuden kokouksen. Kokouksen siirtämisellä haluamme varmistaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Emme tiedä, miten kauan tilanne jatkuu. Riskien välttämiseksi Edustajiston kokous on päätetty siirtää toukokuulta syyskuuhun, jotta kokouksessa tehtävät virkailijavalinnat tehdään ennen uuden toimikauden alkua. Järjestävän Kuopion klubin kanssa on edustajiston kokouksen ja sisarpäivien ajankohdaksi päätetty 11.-13.9.2020.