SI Finlandin juhlastipendi haettavana

KOULUTA–ROHKAISE–TUE -stipendi naisille
Soroptimist International Finland ry julistaa haettavaksi 65-vuotisjuhlastipendin. Stipendi
myönnetään kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen, joka sopii Soroptimistien
arvoihin ihmisoikeuksien, rauhan, demokraattisen päätöksenteon ja naisten mahdollisuuksien edistämisestä maailmassa. Lisäksi koulutuksen tulee olla uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Stipendin suuruus on 5 000 euroa.

Katso tarkemmat ohjeet: Juhlastipendi_2019