SIE:n presidentin kannanotto: Soroptimistit vastustavat Puolan irtautumista Istanbulin sopimuksesta

Soroptimist International of Europen presidentti Anna Wszelaczynska ottaa järjestömme puolesta kantaa Puolan hallituksen aikomukseen vetäytyä Istanbulin sopimuksesta. 4.8.2020 päivätyn kannanoton sisältö pääpiirteissään:

Puolan oikeusministeri totesi, että viime vuosina tehdyt uudistukset Puolassa antavat naisille riittävän turvan. Hänen mukaansa sopimus rikkoo vanhempien oikeuksia ja ”sisältää elementtejä, jotka ovat luonteeltaan ideologisia”.

Istanbulin sopimus ei ole ideologinen eikä poliittinen. Sen tarkoitus on poistaa naisiin kohdistuva väkivalta. Se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka sitoo allekirjoittaneita maita toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi, syyttämään ja rankaisemaan rikoksen tekijöitä ja rakentamaan tukitoimia uhreille. Istanbulin sopimus on jo parantanut naisten elämää Euroopassa ja luonut kannustimia parempien säännösten, palveluiden ja etujen toteuttamiseksi. Puolassa sopimus on aikaansaanut positiivisia muutoksia lainsäädäntöön ja luonut parempia palveluita uhreille, esimerkiksi ympärivuorokautiset auttavat puhelinpalvelut.

Paljon on vielä kuitenkin parannettavaa – vuoden 2019 poliisin virallisen tilaston mukaan Puolassa oli noin 90 000 perheväkivallan uhria, joista 65 000 oli naisia.

Soroptimist International of Europe on 33 000:n eri ammatteja edustavan naisjäsenen järjestö, jonka presidenttinä uskon tämän sopimuksen estävän naisten oikeuksien vakavan huononemisen.

Me soroptimistit vastustamme vahvasti Istanbulin sopimuksesta irtautumista. Kaikenlaisia ihmisoikeuksien rikkomuksia pitää  aina peräänantamattomasti vastustaa ja niistä pitää rangaista.

Anna Wszelaczynska

SIE President 2019-2021

Lisätietoa:
Tutustu Istanbulin sopimuksen sisältöön suomeksi

Valtioneuvoston julkaisema Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018-2021

Kannanotto SIE:n verkkosivuilla