SLNA 2023 Skurupissa, haku auki 15.3.2023 asti

Kiinnostaako sinua johtaminen ja henkilökohtainen kasvu? Haluatko toimia tasa-arvon ja demokratian edistämiseksi? Haluaisitko verkostoitua samoja arvoja ja tavoitteita jakavien ikäistesi, nuorten naisten kanssa?

Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA, järjestetään tänä vuonna Skånen Skurupissa, Etelä -Ruotsissa, 25.6-1.7.2023.

Hakuaika ohjelmaan on auki 15.3.2023 saakka! 

Hakulomake

Soroptimistien pohjoismainen johtajuusakatemia (SNLA) on nuorille naisille tarkoitettu koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää johtajuuden piileviä kykyjä, valmistaa  johtotehtäviin ja luoda verkostoitumismahdollisuuksia. Akatemian jälkeen osallistujat hallitsevat tietoja ja ymmärrystä SNLA:n kattamilla erityisaloilla edistyneempien opintojen ja yliopistotutkimuksen tasolla.

Opettajat ovat erittäin päteviä ja kokeneita, he tuntevat aiheensa perusteellisesti. Enemmistö heistä on soroptimisteja, joilla on tarvittava pätevyys ja kokemus. Korkean opetuksen tason takaamiseksi on opettajia myös organisaatiomme ulkopuolelta.

Käsiteltäviä aiheita ovat johtajuus, henkilökohtainen kasvu sekä kulttuuriin ja demokratiaan/tasa-arvoon liittyvät kysymykset.

Johtajuus

SNLA antaa osallistujille perustiedot johtamisen periaatteista (tavoitteiden asettaminen, kehittäminen, palauteen antaminen, tiimiyttäminen, psykososiaalinen työympäristö, projektinhallinta, yrittäjyys, kulttuurienväliset arvot) ja käsityksen hyvän eurooppalaisen johtajuuden uusimmista tutkimustuloksista. Tavoitteena on, että osallistujat tuntevat itsensä varmoiksi projektin johtajiksi, kantavat enemmän vastuuta nykyisessä tilanteessaan, neuvottelevat menestyksekkäämmin sekä viestivät varmemmin ja tehokkaammin englannin kielellä.

Henkilökohtainen kasvu

Osallistujilla on mahdollisuus ennen SNLA:ta tunnistaa henkilökohtaisen kasvun osa-alueita, joilla he kokevat tarvetta kehittyä saavuttaakseen ”johtajuus unelmansa”. Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinta yhdessä valmennus tilanteiden kanssa luovat osallistujille henkilökohtaisen toimintasuunnitelman johtajaksi kehittymiseen. Osallistujilla on mahdollisuus päästä mukaan mentorointiohjelmaan! Mentorointi auttaa jatkamaan koulutuksessa heränneiden ajatusten ja ideoiden työstämistä ja on erinomainen tilaisuus omalle urakasvulle.

Kulttuuriin ja demokratiaan/tasa-arvoon liittyvät kysymykset

Akatemia järjestetään lähellä UNESCOn maailmanperintölistalla olevaa kohdetta ja ohjelma tulee sisältämään kulttuuriaktiviteetteja, kuten tanssia, musiikkia ja taidetta. Tavoitteena on rakentaa parempaa ja vahvempaa ymmärrystä pohjoismaisista kulttuureista saapuvien ja alkuperältään pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien osallistujien kesken.

Toisiin tutustuminen ja verkostojen luominen tulevaisuutta varten on tärkeä osa SNLAta. Osallistujat saavat tietoa Soroptimist Internationalista ja verkostostamme, jotta he ymmärtävät tekemäämme järjestötyötä sekä neuvoa-antavan asemamme YK:ssa.

http://www.soroptimistinternational.org 

Kuka voi hakea? 

  • olet 20 – 30 vuotias, nuori nainen
  • asut virallisesti jossakin pohjoismaassa
  • sinulla hyvä englanninkielentaito
  • haluat osallistua työhön yhteiskunnallisen tasa-arvon eteen
  • haluat kehittää johtajuustaitojasi

Koulutus on osallistujille maksuton!

Heräsikö kiinnostus? Jos haluat lisätietoja, ota yhteys lähimpään soroptimistiklubiisi tai lähetä sähköpostia [email protected] 

Hakulomakkeen löydät täältä