Soroptimist Nordic Leadership Academy 2019 – hae nyt!

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) 2019 järjestetään 23.-29. kesäkuuta 2019 Helmirannassa, Raumalla. Haku Suomen SNLA-viikolle aukeaa tammikuussa ja hakemus on jätettävä viimeistään 15.3.2019. Hakemuksen yhteyteen on liitettävä CV. Nyt on erinomainen hetki klubeille miettiä mahdollisia ehdokkaita.

SNLA on koulutusohjelma, joka tarjoaa voimaannuttavan, intensiivisen johtajuus- ja itsetuntemuskoulutuksen nuorille naisille. SNLA toteutuu kesällä vuorovuosin eri Pohjoismaissa. Koulutuskieli on englanti. SNLA perustuu Makedoniassa ja Turkin Soroptimistien yhteistyönä toteutettuun Soroptimist Leadership Academy -malliin. Ruotsin soroptimistit vastasivat ensimmäisestä SNLA:sta kesällä 2017 ja Norja järjesti kesän 2018 SNLA:n. Suomen jälkeen järjestelyvuorossa on Tanska vuonna 2020.

Miksi järjestämme SNLA:n?

Meillä on teema ”Educate to Lead – kouluta johtamaan”. Annetaan nuorille naisille mahdollisuus kehittää itseään ja oppia johtajuuteen yhteiskunnassa, työssä ja muilla elämänaloilla. Soroptimisteina edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin. Uskomme, että tämä on äärimmäisen tärkeää naisten ja lasten ihmisoikeuksien ja paremman elämän puolustamisessa.

Kenelle SNLA on tarkoitettu?

Tarjoamme tämän mahdollisuuden 20 – 30-vuotiaille johtajuudesta, yhteisöjensä hyvinvoinnista, verkostoitumisesta muiden pohjoismaisten nuorten kanssa ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille nuorille naisille. Osallistujat voivat olla suomalaisia tai heillä voi olla muu etninen tausta. Unioni tarjoaa stipendin viidelle nuorelle naiselle.

SNLA:n hyödyt?

Johtajuus akatemiaan osallistuneiden nuorten naisten itsetunto on parantunut ja heidän kykynsä kantaa vastuuta ja johtaa on lisääntynyt. He ovat verkostoituneet luoden vahvan tukiverkoston tulevaisuuden haasteisiin. Tämän lisäksi olemme lisänneet tietoisuutta soroptimisteista pohjoismaissa ja osallistujat ovat potentiaalisia jäseniä järjestöömme.

Mitä maksaa osallistuminen SNLA:aan?

Osallistumismaksu, sisältäen matkakulut, on noin 1 000 €. Suomen soroptimistien Unioni myöntää osallistujalle kaikki kulut kattavan stipendin.

Lisätietoja ja hakuohjeita antavat stipenditoimikunnan puheenjohtaja Minna Lahti minna.lahti74@gmail.com, presidentti Kaijaleena Serlo kaijaleena.serlo@gmail.com ja pastpresidentti Asta von Frenckell astavonfrenckell@dnainternet.net

Call-for-participants-snla 2019

SNLA 2019 hakuohjeet

Mikä on SNLA?

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) on intensiivinen, pohjoismaisille nuorille naisille (20-30 v.) suunnattu viikon pituinen koulutusohjelma johtajuuden periaatteista ja itsensä kehittämisestä. Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Osallistujat käyvät läpi valintaprosessin ja valituksi tulleet saavat stipendin, joka kattaa koulutuksen, matka- ja majoituskulut sekä ateriat.

Ohjelma sisältää itsetuntemusta tukevia menetelmiä, työelämän perustaitoja (mm. sosiaaliset-, tiimityötaidot ja taloudellisten seikkojen ymmärtäminen), vuorovaikutus- sekä viestintätaitoja, palautteen antamisen, projekti suunnittelua, luovuutta, tunneälyä, mentorointia sekä valmennusta. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan väittelyä, luomaan verkostoja, pohtimaan omia unelmiaan ja toteuttamaan ryhmätyön Soroptimist International -järjestöstä. Viikko tarjoaa osallistujille innostavia esikuvia – naisia, jotka ovat murtaneet lasikattoja ja taitavia, omanalansa vahvoja ammattilaisia opettajina sekä kokeneita soroptimisteja mentoreiksi.