Soroptimist Nordic Leadership Academy 2019

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) 2019 järjestetään 23.– 29.6.2019 Helmirannassa, Raumalla.

SNLA on koulutusohjelma, joka tarjoaa voimaannuttavan, intensiivisen johtajuus- ja itsetuntemuskoulutuksen nuorille naisille. SNLA toteutuu kesällä vuorovuosin eri Pohjoismaissa. Koulutuskieli on englanti. SNLA perustuu Makedoniassa ja Turkin Soroptimistien yhteistyönä toteutettuun Soroptimist Leadership Academy -malliin. Ruotsin soroptimistit vastasivat ensimmäisestä SNLA:sta kesällä 2017 ja Norja järjesti kesän 2018 SNLA:n ja viime vuonna SNLA pidettiin meillä Suomessa Raumalla.

Miksi järjestämme SNLA:n?

Meillä on teema ”Educate to Lead – kouluta johtamaan”. Annetaan nuorille naisille mahdollisuus kehittää itseään ja oppia johtajuuteen yhteiskunnassa, työssä ja muilla elämänaloilla. Soroptimisteina edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin. Uskomme, että tämä on äärimmäisen tärkeää naisten ja lasten ihmisoikeuksien ja paremman elämän puolustamisessa.

Kenelle SNLA on tarkoitettu?

Tarjoamme tämän mahdollisuuden 20 – 30-vuotiaille johtajuudesta, yhteisöjensä hyvinvoinnista, verkostoitumisesta muiden pohjoismaisten nuorten kanssa ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille nuorille naisille. Osallistujat voivat olla suomalaisia tai heillä voi olla muu etninen tausta. Unioni tarjoaa stipendin viidelle nuorelle naiselle.

SNLA:n hyödyt?

Johtajuus akatemiaan osallistuneiden nuorten naisten itsetunto on parantunut ja heidän kykynsä kantaa vastuuta ja johtaa on lisääntynyt. He ovat verkostoituneet luoden vahvan tukiverkoston tulevaisuuden haasteisiin. Tämän lisäksi olemme lisänneet tietoisuutta soroptimisteista pohjoismaissa ja osallistujat ovat potentiaalisia jäseniä järjestöömme.

Mitä maksaa osallistuminen SNLA:aan?

Osallistumismaksu, sisältäen matkakulut, on noin 1 000 €. Suomen soroptimistien Unioni myöntää osallistujalle kaikki kulut kattavan stipendin.

Mikä on SNLA?

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) on intensiivinen, pohjoismaisille nuorille naisille (20-30 v.) suunnattu viikon pituinen koulutusohjelma johtajuuden periaatteista ja itsensä kehittämisestä. Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Osallistujat käyvät läpi valintaprosessin ja valituksi tulleet saavat stipendin, joka kattaa koulutuksen, matka- ja majoituskulut sekä ateriat.

Ohjelma sisältää itsetuntemusta tukevia menetelmiä, työelämän perustaitoja (mm. sosiaaliset-, tiimityötaidot ja taloudellisten seikkojen ymmärtäminen), vuorovaikutus- sekä viestintätaitoja, palautteen antamisen, projekti suunnittelua, luovuutta, tunneälyä, mentorointia sekä valmennusta. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan väittelyä, luomaan verkostoja, pohtimaan omia unelmiaan ja toteuttamaan ryhmätyön Soroptimist International -järjestöstä. Viikko tarjoaa osallistujille innostavia esikuvia – naisia, jotka ovat murtaneet lasikattoja ja taitavia, oman alansa vahvoja ammattilaisia opettajina sekä kokeneita soroptimisteja mentoreiksi.

SNLA 2018 kokemuksia:

“SNLA oli yksi vuoden ehdottomista kohokohdista. Se sai minut haastamaan itseni ja tarjosi siihen loistavat puitteet ja kannustavan ilmapiirin.

Parasta tapahtumassa oli tiivis ryhmä, joka osallistujista muodostui nopeasti. Oli hienoa ystävystyä muista Pohjoismaista tulleiden osallistujien kanssa ja huomata, kuinka paljon tietoa ja taitoa keskuudestamme löytyy jo nuorella iällä. Sain tapahtumasta valtavasti motivaatiota. SNLA:n kautta sain myös mentorin, jonka kanssa keskustelemme muutaman viikon välein. Suosittelen hakemaan mukaan!

Tsemppiä järjestelyihin, tästä vuodesta tulee varmasti yhtä kiva ellei vieläkin parempi kuin viime vuodesta! Olen vinkannut myös omille kavereilleni että hakevat mukaan.”  Aino Valkama

* * * * *

“SNLA oli ainutlaatuinen ja kasvattava kokemus. Se toi yhteen 20 erilaista, upeaa ja kunnianhimoista nuorta naista ympäri pohjoismaita. Vaikka ryhmämme koostui eri ikäluokista ja taustoista, tunsin oloni turvalliseksi ja lämpimäksi heti ensimmäisestä illasta lähtien. Meidän naisten rohkeus, tsemppi ja sydämellisyys vetää sanattomaksi. 

Akatemian voisi tiivistää termillä ”kasvun viikko”. Saimme mahdollisuuden kasvattaa tietotaitoamme monipuolisesti kovien ja pehmeiden taitojen osalta. Luennoitsijat olivat esimerkillisiä ja inspiroivia jokainen omalla osa-alueellaan. Opimme myös paljon järjestön toiminnasta ja suunnittelimme sen tulevaisuutta. Olin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka paljon painoarvoa oli laitettu sosiaalisten taitojen, henkisen vahvuuden sekä omien unelmien käsittelemiseen. Ja päivittäinen joogatunti keskellä päivää – vau!

Vaikka päivät olivat pitkiä ja täynnä asiaa, oli meillä joka päivä aikaa harrastaa liikuntaa sekä tutustua ympäristöön ja toisiimme. Rørosin kaupunki ja sen ympäristö olivat kauniita ja keskus, jossa SNLA pidettiin, tarjosi upeat puitteet kuntosaleineen ja kylpylöineen. 

Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta osallistua Akatemiaan. Olin hiljattain irtisanoutunut vakituisesta työpaikasta ja aloittelin omaa yrittäjätoimintaani. SNLA toi minulle lisää varmuutta ja kykyjä jatkaa valitsemallani tiellä, seurata sydäntäni ja uskoa unelmiini. Kuten varmasti me kaikki, myös minä haluan omalla panoksellani tehdä tästä maailmasta paremman paikan elää, ja SNLA:ssa opitut tietotaidot tukevat tätä tavoitetta.”  Laura Liefveld
—————————-

Tulevaisuuden suunnannäyttäjät uskaltavat unelmoida

SNLA eli Soroptimist Nordic Leadership Academy järjestettiin kesällä 2018 Norjan Rørosissa. Minulla oli ilo ja onni olla yksi 25:stä viikon kestävään koulutusohjelmaan osallistuneesta. Meitä 18-30-vuotiaita naisia oli viisi kustakin pohjoismaasta. Suomen unioni kattoi meidän suomalaisten osallistujien matkakustannukset, suuri kiitos siitä.

Viikon aikataulu oli monipuolinen ja tiivis. Ohjelmaa oli aamukahdeksasta iltaseitsemään. Viikon aikana opimme paljon itsestämme, muista ja ympäröivästä maailmasta. Opimme mm. esiintymistekniikoista, kommunikaatiosta, tunneälystä, yrittäjyydestä ja aloittavan yrityksen taloudesta. Ohjelma oli koottu taitavasti niin, että uuden tiedon omaksumisen vastapainona oli jooga-, mindfulness- ja musiikkituokioita. Kaunis ympäröivä luonto ja satumainen Rørosin pikkukaupunki loivat mahtavat puitteet tälle ikimuistoiselle kokemukselle.

Yksi viikon aikana työstämämme kysymys oli, mitä Soroptimistien tulisi tehdä tyttöjen ja naisten asian edistämiseksi. Laatimamme esitykset on tarkoitus jakaa kaikille pohjoismaisille klubeille. Joten hyvät sisaret, kun saatte nämä esitykset, kehotan teitä ammentamaan niistä inspiraatiota. Kenties klubinne innostuu jostakin esitetystä teemasta tai saa ideoita toiminnan kehittämiseen – yksin ja yhdessä.

Meillä oli ilo saada Soroptimistien Euroopan federaation presidentti Renata Trottmann Probst vieraaksi Rørosiin. Hän puhui meille Soroptimistien visiosta. Hänen sanomansa oli selkeä: naisten tulee sekä uskaltaa nousta esiin että tukea toinen toisiaan.

Viikko vain toisten naisten seurassa oli erityinen kokemus. Tunnelma oli innostunut, hyväksyvä, kannustava ja salliva. Minulle mahdollisuus osallistua SNLA:han oli kuin taivaan lahja juuri opettajaksi valmistumisen jälkeen ja kiireisen lapsiperhearjen keskellä – hetki omille ajatuksille ja tulevaisuuden suunnitelmille. Puitteet omalle henkilökohtaiselle kasvulle ja omien toiveiden ja tavoitteiden kuuntelemiselle olivat mitä parhaimmat. Intensiivinen viikko päättyikin siihen, että jaoimme omia henkilökohtaisia, suuria ja pieniä, tulevaisuuden visioitamme ja unelmiamme.

Viikon mittaan Soroptimistit eri aloilta ja eri maista jakoivat meille nuorille naisille osaamistaan ja tietoaan. Ja sen nämä alojensa huippuammattilaiset tekivät vapaaehtoisina! Mielestäni tämä on loistava esimerkki siitä, että auttamisen ei tarvitse olla aina rahan lahjoittamista, vaan lahjoittaa voi myös omaa aikaa ja osaamistaan.

Toivon, että hyvän kierre lähtee kasvamaan, ja me SNLA:han osallistuneet nuoret naiset hyödynnämme osaamistamme, uskallamme tarttua vastuullisiin tehtäviin, rohkenemme toimia unelmiemme ja visioidemme mukaisesti ja rohkaisemme edelleen tyttöjä ja naisia ympärillämme uskomaan itseensä – ja tuemme toinen toisiamme. Maailma muuttuu paremmaksi vain tekojen ja toiminnan myötä!” IIda Pitkänen