Soroptimist Nordic Leadership Academy 2018

Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA 2018, järjestettiin Norjan Rørosissa 25.–29. kesäkuuta. Pohjoismaiden Soroptimisti-unionit tarjosivat stipendin 25:lle nuorelle naiselle. Jokaisesta maasta Norjaan kokoontui viisi naista. Nuoret ryhmäytyivät helposti, kykenivät luottamaan toisiinsa ja kouluttajiin, olivat aktiivisia ja kiinnostuneita. He olivat saaneet ennakkoon tietoa ryhmätyöskentelystä sekä ”unelmani” – esitelmän tekemisestä.

Nuorisoklubeja ja somea

Ryhmätöiden aiheena oli Soroptimisti-järjestön tulevaisuus. Ryhmät olivat ottaneet selvää soroptimistien tavoitteista, arvoista, järjestön nykytilasta ja projekteista. He kokivat, että soroptimistit tekevät paljon hyvää, mutta soroptimistit voisivat tehdä vielä enemmän ja isommin. Soroptimistien tulisi verkostoitua aktiivisemmin koska ”tavoitteemme tänään on sama kuin vuonna 1921, kun naiset alkoivat luoda töitä ja tulevaisuutta itselleen”. Heidän ehdotuksensa ja kannustuksensa soroptimisteille oli mm. nuorisoklubit, yhteydenotot yliopistoihin, sosiaalisen median laajempi käyttö (Snapchat, Instagram, podcastit), mentorointiohjelman laajentaminen, SNLA-ohjelman laajentaminen useamman nuoren naisen ulottuville – paikallinen SNLA.

Kouluttajat olivat pääasiassa soroptimisteja ja paikallisia yrittäjiä. Pohjoismaiselta ministerineuvostolta saatiin apurahaa akatemian järjestämiseen.

Ensi kesänä Suomessa

Seuraava Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA 2019, järjestetään Raumalla 24.-29.6.2019.

Mikä on SNLA?

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) on intensiivinen, pohjoismaisille nuorille naisille (18-30 v.) suunnattu viikonpituinen koulutusohjelma johtajuuden periaatteista ja itsensä kehittämisestä. Koulutus tapahtuu englanninkielellä. Osallistujat käyvät läpi valintaprosessin ja valituksi tulleet saavat stipendin, joka kattaa koulutuksen, matka- ja majoituskulut sekä ateriat.

Ohjelma sisältää itsetuntemusta tukevia menetelmiä, työelämän perustaitoja (mm. sosiaaliset-, tiimityötaidot ja taloudellisten seikkojen ymmärtäminen), vuorovaikutus- sekä viestintätaitoja, palautteen antamisen, projekti suunnittelua, luovuutta, tunneälyä, mentorointia sekä valmennusta. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan väittelyä, luomaan verkostoja, pohtimaan omia unelmiaan ja toteuttamaan ryhmätyön Soroptimist International -järjestöstä. Viikko tarjoaa osallistujille innostavia esikuvia – naisia, jotka ovat murtaneet lasikattoja ja taitavia, omanalansa vahvoja ammattilaisia opettajina sekä kokeneita soroptimisteja mentoreiksi.