Soroptimist Nordic Leadership Academy 2020 – hakuaika on päättynyt

Tiedote päivitetty 4.4.2020

Soroptimist Nordic Leadership Academy on koulutusohjelma, joka tarjoaa voimaannuttavaa ja intensiivistä johtajuus- ja itsetuntemuskoulutusta pohjoismaalaisille nuorille naisille. SNLA toteutuu kesällä vuorovuosin eri Pohjoismaissa. Tämän vuoden SNLA järjestetään 21.-27.6.2020 Kalundborgissa Tanskassa. Koulutuskieli on englanti.

Kenelle SNLA on tarkoitettu ja mitä se maksaa?

Soroptimistit tarjoavat koulutuksen 20-30-vuotiaille johtajuudesta, yhteisöjensä hyvinvoinnista, verkostoitumisesta muiden pohjoismaisten nuorten kanssa ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille nuorille naisille. Osallistujat voivat olla suomalaisia tai heillä voi olla muu etninen tausta.

Osallistumismaksu, sisältäen matkakulut, on noin 1 000 €. Suomen soroptimistien Unioni myöntää osallistujalle kaikki kulut kattavan stipendin.

Näin haet koulutusohjelmaan

Hakuaika on päättynyt.

Mitä hyötyä SNLA:sta?

Koulutusohjelmaan osallistuneiden nuorten naisten itsetunto on parantunut ja heidän kykynsä johtaa ja kantaa vastuuta on lisääntynyt. He ovat verkostoitumalla luoneet vahvan tukiverkoston tulevaisuuden haasteiden varalle. Tämän lisäksi tietoisuus soroptimisteista pohjoismaissa on lisääntynyt, ja osallistujat ovat potentiaalisia jäseniä järjestöömme.

Miksi järjestämme SNLA:n?

Meillä on teema ”Educate to Lead – kouluta johtamaan”. Annamme nuorille naisille mahdollisuuden kehittää itseään ja oppia johtajuuteen yhteiskunnassa, työssä ja muilla elämänaloilla. Soroptimisteina edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin. Uskomme, että tämä on äärimmäisen tärkeää naisten ja lasten ihmisoikeuksien ja paremman elämän puolustamisessa.

Mikä on SNLA?

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) on intensiivinen, pohjoismaisille nuorille naisille (20-30 v.) suunnattu viikon pituinen koulutusohjelma johtajuuden periaatteista ja itsensä kehittämisestä. Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Osallistujat käyvät läpi valintaprosessin ja valituksi tulleet saavat stipendin, joka kattaa koulutuksen, matka- ja majoituskulut sekä ateriat.

Ohjelma sisältää itsetuntemusta tukevia menetelmiä, työelämän perustaitoja (mm. sosiaaliset taidot, tiimityötaidot ja taloudellisten seikkojen ymmärtäminen), vuorovaikutus- sekä viestintätaitoja, palautteen antamista, projektisuunnittelua, luovuutta, tunneälyä, mentorointia sekä valmennusta. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan väittelyä, luomaan verkostoja, pohtimaan omia unelmiaan ja toteuttamaan ryhmätyön Soroptimist International -järjestöstä. Viikko tarjoaa osallistujille innostavia esikuvia – naisia, jotka ovat murtaneet lasikattoja ja taitavia, oman alansa vahvoja ammattilaisia opettajina sekä kokeneita soroptimisteja mentoreiksi.

SNLA perustuu Makedoniassa ja Turkin Soroptimistien yhteistyönä toteutettuun Soroptimist Leadership Academy -malliin. Ruotsin soroptimistit vastasivat ensimmäisestä SNLA:sta kesällä 2017 ja Norja järjesti kesän 2018 SNLA:n ja viime vuonna SNLA pidettiin meillä Suomessa Raumalla.