Soroptimistiklubien Unionin julkilausuma ikääntyneiden naisten kohtaamasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta 12.9.2020

Soroptimist International Finland ry haluaa tuoda julki huolensa ikääntyviin naisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Painotamme kaltoinkohtelun tunnistamista ja haluamme lisätä kollektiivista tukea kaltoinkohdelluksi joutuneille.

Koti ei ole aina turvallinen paikka, ja COVID-19 aiheuttamissa poikkeusoloissa tilanne on pahentunut. Ikääntyviin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta jää usein piiloon. Yli 60-vuotiaista naisista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua oli kokenut tutkimuksen mukaan 25.1 %. Uhri voi tuntea syyllisyyttä ja häpeää tapahtuneesta, olla huolissaan tekijälle mahdollisesti aiheutuvista seurauksista tai pelätä tekijän uhkauksia ja hylätyksi tulemista. Jos tekijänä on oma lapsi tai puoliso, on monen vaikea myöntää tilannetta. Ikääntyviin kohdistuvissa väkivaltatapauksissa kotona asuvat aikuiset lapset saattavat uhkailla ja kiristää vanhemmiltaan rahaa päihteiden käyttöön.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi Suomessa eurooppalaista kyselytutkimusta (2010), joka lähetettiin 1700:lle kotona asuvalle yli 60-vuotiaalle naiselle. Heidän osuutensa väestöstä oli noin 18 % (http://www.thl.fi/avow). Kyselyn vastausprosentti oli 40.

Tutkimustulosten mukaan joka neljäs suomalainen yli 60-vuotias nainen oli kokenut väkivaltaa tai kaltoinkohtelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Kohdeväestöön suhteutettuna se tarkoittaa noin 150 000:ta ikääntynyttä naista. Suomessa väkivallan yleisin ilmenemismuoto oli henkinen väkivalta (21 %). Seuraavana tulivat taloudellinen hyväksikäyttö (6,5 %) ja henkilökohtaisten oikeuksien loukkaaminen (5,7 %). Naisista 4,6 % oli kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa – luku on tutkittujen maiden korkein. Tutkimukseen osallistuneet muut maat olivat Itävalta, Belgia, Liettua ja Portugali. Koko tutkimusaineistossa useimmiten väkivaltainen oli kumppani tai avopuoliso, usein myös tytär tai poika.

Kaltoinkohtelun ja väkivallan tunnistaminen

Ikääntyneisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan:

 • parisuhde-, perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa, jolloin se tapahtuu läheisessä ihmissuhteessa
 • hoitosuhteessa ilmenevää huonoa ja epäeettistä kohtelua
 • luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden
 • fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä tai muuta oikeuksien rajoittamista, loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua
 • ns. rakenteellista kaltoinkohtelua, jolloin ikääntynyt kohtaa yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän taholta esimerkiksi ikäsyrjintää tai palveluiden epäämistä.

Ulkoisia merkkejä väkivallasta voivat olla

 • toistuvat mustelmat, vammat tai ruhjeet, jotka eivät vastaa ikääntyneen tai hänen läheisensä kertomusta
 • aliravitsemus ja lääkkeiden liiallinen käyttö tai niiden käyttämisen laiminlyönti
 • ikääntyneen muuttunut käyttäytyminen

Kollektiivinen huolenpito auttavien tahojen tueksi

Tarvitsemme lisää kollektiivista huolenpitoa haavoittuvimmassa asemassa olevista läheisistä, ystävistä ja naapureista. Kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan yhteistyötä. Uhri tarvitsee tukea ja rohkaisua avun hakemiseen. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat kotona asuvat vanhat naiset.

Auttavia kanavia kaltoinkohtelun ja väkivallan uhreille:

 • Huoli-ilmoitus, www.hyvis.fi
 • Ensi- ja turvakotien liiton verkkokeskustelut, arkisin 10–15 ja ma ja ke myös 17–19
 • Nollalinjan maksuton puhelin 080 005 005 (24/7)
 • Naisten Linjan maksuton tukinumero 080 002 400 (ma–pe 16–20) ja www.naistenlinja.fi (ti, ke ja to 17–19)
 • Akuutissa hädässä hätänumero 112

 

Soroptimist International Finland
Kaijaleena Serlo, Unionin presidentti
Ohjelma ja vaikuttamistyöryhmä