Suuntaa tekniikan alalle – tapahtuma Tyttöjen päivänä 11.10.2022 Vaasassa

Soroptimistit järjestävät Vaasassa yliopiston, tiedekasvatusverkosto LUMA-keskus Pohjanmaan sekä alueen teknologiayritysten ja kehitysyhtiön kanssa Suuntaa tekniikan alalle -tapahtuman tyttöjen päivänä 11.10.2022 Vaasan yliopistolla. Tapahtumaan osallistuu 400 pohjalaista lasta. Pääpuhujana on Saija Kuusisto-Lancaster!

PISA 2018 tulosten mukaan suomalaisten koululaisten matematiikan osaamistaso on säilynyt ennallaan. Keskiarvoisesti tytöt menestyvät matematiikassa hieman poikia paremmin. Luonnontieteissä tytöt menestyvät selvästi poikia paremmin. Tytöillä on siis loistavat valmiudet tekniikan alalle! Tekniikan ala on kuitenkin vielä vahvasti sukupuolittunut, sillä jako miesten ja naisten aloihin on Suomessa muihin EU-maihin verrattuna poikkeuksellisen jyrkkä.

https://sites.uwasa.fi/tyttojenpaiva/