TULOSSA: Yläkoululaisille innostava matka teknologian, luonnontieteiden ja matematiikan maailmaan – soroptimistit kumppaneineen kutsuvat kouluja Heurekaan

Teknologia ja tekniikka vaikuttavat lähes kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Teknisillä innovaatioilla, teknologiateollisuudella sekä luonnontieteiden tutkimuksella ja sovelluksilla on keskeinen rooli niin maapallon elinkelpoisuuden säilyttämisessä kuin jokapäiväisessä arjessamme. Teknologian ja tieteen ratkaisuilla taklataan ilmastonmuutosta, pelastetaan ihmisiä ja suojellaan luontoa, saadaan ruokaa pöytään ja luodaan viihdettä. Nyt ja tulevaisuudessa näille aloille tarvitaan paljon erilaisia osaajia.

Kansainvälisenä Tyttöjen päivänä 11.10.2021 pääkaupunkiseudun soroptimistit järjestävät alueen yläkoululaisille kiinnostavan, monipuolisen ja ilmaisen tapahtuman Tiedekeskus Heurekassa. Tilaisuuteen on tervetullut koko luokka, tytöt ja pojat. Tavoitteenamme on innostaa nuoria opiskelemaan luonnontieteellisiä ja matemaattisia aineita, jotka mahdollistavat uran tulevaisuuden ammateissa. Mukana tapahtumaa rakentamassa ovat muun muassa Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuus. Neuvottelut monien muidenkin tahojen kanssa ovat meneillään ja tukijat tähän vapaaehtoisvoimin järjestettävään tilaisuuteen ovat tervetulleita.

Toteuttamalla tapahtuman kansainvälisenä tyttöjen päivänä haluamme korostaa, että vaikka naisten osuus teknologia- ja tekniikka-aloilla on hiljalleen noussut, se on edelleen keskimäärin vain 22 prosenttia. Naisten kyvyt ja ideat tuovat aloille lisäarvoa ja heidän työpanostaan tarvitaan, sillä digitalisoituminen koskettaa kaikkia. Monimuotoisuuden vahvistaminen on tärkeää, jotta uudet ratkaisut vastaavat käyttäjien tarpeita ja näkemyksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Ainevalinnat jo peruskoulussa luovat nuorelle mahdollisuudet tulla näiden alojen ammattilaiseksi.

 ”Edellinen tapahtuma lokakuussa 2019 sai paljon kiitosta ja kokosi yhteen yli 700 oppilasta ja opettajaa. Myös tulevana syksynä oppilaat saavat tutustua teknologian sovelluksiin ja tekniikan ammatteihin tutkimalla, kokeilemalla ja kiinnostavien puheenvuorojen avulla. Koronatilanteen takia osa tilaisuudesta saatetaan toteuttaa etäyhteyksien avulla”, kertoo Tiina Nevalainen pääkaupunkiseudun soroptimisteista.

Lisätietoa
Pääkaupunkiseudun soroptimistien puolesta antaa
Leena Miettinen, viestinnän koordinaattori
[email protected]
040 5627 302