Marja Kosonen esittäytyy

Esittelemme näillä nettisivuilla vuorollaan lyhyesti jäsenemme.  Ensimmäisenä on vuorossa Marja Kosonen.

Marja Kososen valokuva

Marja on liittynyt soroptimisteihin vuonna 2008.

– Toiminnassa minulle tärkeitä asioita ovat olleet toiminta tyttöjen ja naisten hyväksi sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Tutustuminen klubin eri ammateissa toimiviin sisariin ja heidän ammatteihinsa on ollut hyvin avartavaa.

Hänen lempipaikkansa on Tuusulan Rantatie, joka on monivivahteinen sekä alueena että täynnä historiaa ja kulttuurikohteita.

Mietteitä korona-ajasta

Koronan aika on opettanut Marjalle mm. kriisivalmiuden ylläpitämisen arvon ja arkisten asioiden toimivuuden merkityksen. Se on nostanut esiin kyvyn nauttia asioista, jotka ovat olleet korona- aikanakin mahdollisia. Se on vahvistanut luovia tapoja selviytyä uusissa globaaleissa tilanteissa.

Verkostojen tärkeys on myös korostunut. Meneillään oleva digiloikka on tehnyt mahdolliseksi osallistumisen, mutta huonot tietoliikenneyhteydet vaikeuttavat kuitenkin yhteydenpitoa. Ne saattavat kansalaiset hyvin eriarvoiseen asemaan riippumatta koulutus- tai muusta asemasta ja osaamisesta.

Marja on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK).