Soroptimistien stipendit

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö. Teemme työtä maailmanlaajuisesti naisten ja tyttöjen elämän parantamiseksi. Edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla sekä rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.

Järjestö jakaa vuosittain stipendejä ja apurahoja. Näitä voivat hakea sekä Soroptimistit että ei-Soroptimistit. Ei-Soroptimistiehdokkaan tulee olla Soroptimistin suosittelema. Jos olet kiinnostunut hakemaan joitakin stipendeistämme, ota yhteyttä lähimpään klubiisi lisätietoja varten. Löydät kaikkien klubiemme yhteystiedot täältä. 

 

SIE

SIE myöntää vuosittain stipendejä ja apurahoja naisille heidän oman ammatillisen etenemisensä edistämiseksi. Näillä stipendeillä pyritään tukemaan ammatissa toimivia naisia, jotka suorittavat täydennyskoulutusta nykyisessä ammatissaan tai jotka ovat vaihtamassa uraa, koulutustasosta tai tieteenalasta riippumatta. Lisäksi stipendeillä tuetaan kehittyvissä maissa olevien naisten ammatillista koulutusta. Etusijalle voidaan asettaa koulutusaloja, joilla naiset ovat tyypillisesti aliedustettuina, kuten STEM-alat tai hakijoita, jotka ovat opintojensa tai koulutuksensa loppusuoralla.

Stipendit ovat avoimia kaikille naisille. Ehdokas voi olla Soroptimisti tai ei-Soroptimisti. Ei-Soroptimisti ehdokkaan on oltava Soroptimistin suosittelema. Kontaktoi lähintä Soroptimisti-klubiasi lisätietoja ja hakuohjeita varten. 

Unioni valitsee klubien ehdottamien hakijoiden joukosta kaksi (2), joita se esittää SIE:lle stipendien saajiksi.

Hakuaika on vuosittain 1.12.-22.1. ja stipendin suuruus on enintään 15000€.

 

SNLA

Soroptimist Nordic Leadership Academy on tarkoitettu 20-30-vuotiaille pohjoismaissa asuville nuorille naisille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään johtamistaitojaan ja verkostoitumaan. Jokaisesta pohjoismaasta valitaan vuosittain 5 edustajaa akatemiaan, joka järjestetään vuorotellen eri Pohjoismaissa. Akatemia on osallistujalle maksuton. 

Akatemian vetäjinä toimivat naiset, jotka työskentelevät muun muassa johtamisen, valmentamisen ja viestinnän parissa ja ovat omien alojensa ehdottomia huippuammattilaisia. Akatemiassa työskennellään sekä ryhmissä että yksilötehtävien parissa.

 

Vuonna 2024 akatemia järjestetään Tjøttassa, Pohjois-Norjassa 23.6.-29.6.

 

Akatemiaan voivat hakea mukaan 20-30 vuotiaat Soroptimistit sekä ei-Soroptimistit.  Kontaktoi lähintä Soroptimisti-klubiasi lisätietoja varten.

 

LINKKI HAKEMUKSEEN!

Haku on nyt auki ja jatkuu 18.3.2024 saakka. 

 

KOULUTA – ROHKAISE – TUE

Stipendi on Unionin hallituksen myöntämä stipendi ja hallitus päättää stipendin määrän ja suuruuden. Stipendit myönnetään yli 18-vuotiaille naisille Suomessa tai ulkomailla tapahtuviin tutkintoon johtaviin opintoihin. Hakuaika päättyy vuosittain 15.9.

 

DR. SUZANNE NOËL 

Stipendi on SIE:n perustajan kunniaksi nimetty. Rahasto lahjoittaa parillisina vuosina stipendin naislääkäreille, jotka haluavat täydentää osaamistaan plastiikka- ja korjaavasta kirurgiasta. Stipendillä on tarkoitus kattaa jatkokoulutuksen kustannukset. Hakijoiden tulee olla alle 50-vuotiaita plastiikka- ja korjaavaan kirurgiaan erikoistuneita lääkäreitä tai alan väitöskirjatutkijoita. Ehdokas voi olla Soroptimisti tai ei-Soroptimisti. Ei-Soroptimisti ehdokkaan on oltava Soroptimistin suosittelema. Kontaktoi lähintä Soroptimisti-klubiasi lisätietoja ja hakuohjeita varten. 

Klubit voivat esittää ehdokkaitaan Unionille. Unioni valitsee ehdokkaiden joukosta yhden (1), jota esittää SIE:lle stipendin saajaksi.

Dr. Noël stipendi jaetaan parillisina vuosina ja hakuaika ajoittuu parittoman vuoden joulukuulta stipendivuoden tammikuulle (1.12.-22.1.) ja stipendin suuruus on enintään 15000€.

 

ACTION FUND

Haku on nyt auki!

Action Fund on SIE:n perustama toimintarahasto. Rahaston tavoitteena on tukea humanitaarisia hankkeita sekä edistää naisten koulutusohjelmia Unioneissa ja Single Clubeissa. Klubit toimittavat hakemukset Unionille 15.5.2024 mennessä, joka puoltaa yhden klubin hakemusta SIE:lle. Hakemus toimitetaan SIE:lle vähintään satakaksikymmentä (120) päivää ennen Governor kokousta. Toimintarahastosta myönnettävän avustuksen suuruus on korkeintaan 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

 

SOROPTIMISTS SCHOLARSHIPS

Soroptimists are women in professions and businesses who work together at local, national, and international levels to educate, empower, and enable women and girls to improve their lives. In particular, we promote the equality of women and girls by training and encouraging them to take on new roles in work life.

The organization awards scholarships every year. These are open to both Soroptimists and non-Soroptimists. Non-Soroptimist candidates must be recommended by a Soroptimist. If you are interested in applying for one of our scholarships, please contact your nearest club for more information. You can find contact details for all our clubs here. 

 

SIE

Each year, SIE awards scholarships to women to help them advance their careers. These scholarships aim to support women in the profession who are pursuing further training in their current profession or who are changing careers, whatever their level of education or discipline. They will also support the vocational training of women in developing countries. Priority may be given to fields of education where women are typically under-represented, such as STEM fields or applicants who are in the final stages of their studies or training.

The scholarships are open to all women. Candidates may be Soroptimist or non-Soroptimist. Non-Soroptimist candidates must be recommended by a Soroptimist. Contact your nearest Soroptimist club for more information and application instructions.

Clubs can submit their nominations to the Union. The Union will select two (2) of the nominees to present to the SIE as recipients of the scholarships.

The application period is from the 1st of December till the 22nd of January each year and the maximum amount of the scholarship is €15,000.

 

SNLA

Soroptimist Nordic Leadership Academy is for young women aged 20-30 living in the Nordic countries who are interested in developing their leadership skills and networking. Each year, 5 representatives from each Nordic country are selected to take part in the academy, which is held alternately in different Nordic countries. The Academy is free of charge for participants.

The Academy is led by women who work in areas such as leadership, coaching, and communications and are absolute top professionals in their fields. The academy will work in groups and on individual tasks.

 

In 2024, the Academy will take place in Tjøtta, Northern Norway from 23 June to 29 June.

The academy is open to Soroptimist and non-Soroptimist participants aged 20-30. Non-soroptimists must have a recommendation from a Soroptimist. Contact your nearest Soroptimist club for more information and an application form. The application is now open and will run until 15.3.2024.

 

EDUCATE – ENCOURAGE – SUPPORT

Scholarship is dealt with by the Finnish Soroptimist Union for women over the age of 18 years and for studies leading to a degree in Finland or abroad. The application period ends on the 15th of September.

 

DR. SUZANNE NOËL

The scholarship is named in honor of the founder of SIE. In even-numbered years,  the fund awards a scholarship to female doctors who wish to further their knowledge of plastic and reconstructive surgery. The scholarship is intended to cover the costs of further training. Applicants must be doctors under 50 years of age specializing in plastic and reconstructive surgery or post-doctoral researchers in the field. Candidates may be Soroptimist or non-Soroptimist. Non-Soroptimist candidates must be recommended by a Soroptimist. Contact your nearest Soroptimist club for more information and an application form.

Clubs may submit their nominations to the Union. The Union will select one (1) of the nominees to present to the SIE as the recipient of the scholarship.

The Dr. Noël scholarship is awarded in even-numbered years and the application period runs from December of the odd-numbered year to January of the year of the scholarship (1 December to 22 January), with a maximum of €15,000.

 

ACTION FUND

The application period is now open!

An Action Fund is set up within Soroptimist International of Europe. The fund aims to support humanitarian projects and promote educational programs for women. Clubs should submit applications to the Union by 15 May 2024, which will select one club’s application to SIE. The application will be submitted to SIE at least one hundred and twenty (120) days before the Council of Governors’s meeting. The maximum grant from the Action Fund will not exceed 20% of the project’s total cost.