SOROPTIMISTIEN STIPENDIT

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö. Teemme työtä maailmanlaajuisesti naisten ja tyttöjen elämän parantamiseksi. Edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa väkivallan ehkäisyllä, kehittämällä terveydenhuoltoa, kouluttamalla sekä rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.

Järjestö jakaa vuosittain seuraavia stipendejä:

 

SIE – Soroptimist International Scholarship stipendin jakoperuste on naisten tukeminen ammattiaan vastaavissa jatko-opinnoissa koulutustasosta riippumatta. Hakuaika päättyy 1.2. mennessä vuosittain ja stipendin suuruus on enintään 15000€. Haku SIE:n sivuilla.

 

SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy on tarkoitettu 20-30-vuotiaille pohjoismaissa asuville nuorille naisille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään johtamistaitojaan ja verkostoitumaan. Jokaisesta pohjoismaasta valitaan vuosittain 5 edustajaa akatemiaan, joka järjestetään vuorotellen eri Pohjoismaissa. Soroptimistit maksavat kulut. Hakuajasta ilmoitetaan erikseen.

 

KOULUTA – ROHKAISE – TUE -stipendi on Unionin hallituksen myöntämä stipendi ja hallitus päättää stipendin määrän ja suuruuden. Stipendit myönnetään yli 18-vuotiaille naisille Suomessa tai ulkomailla tapahtuviin tutkintoon johtaviin opintoihin. Hakuaika päättyy vuosittain 15.9., haku soroptimistit.fi jäsensivustolla.

 

ACTION FUND

Action Fund Soroptimist International of Europe toimintarahasto. Rahaston tavoitteena on tukea humanitaarisia hankkeita sekä edistää naisten koulutusohjelmia Unioneissa ja yksittäisissä klubeissa. Hakemukset SIE:n sivuston kautta. Hakemukset toimitetaan SIE:n päämajaan vuosittain vähintään satakaksikymmentä (120) päivää ennen Governor kokousta. Toimintarahastosta myönnettävän avustuksen suuruus on n. 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

 

SOROPTIMISTS SCHOLARSHIPS

Soroptimists are women in professions and businesses who work together at local, national, and international levels to educate, empower and enable women and girls to improve their lives.

Annual scholarships of Soroptimists:

 

SIE – scholarships supporting women undertaking education within their chosen profession/vocation regardless of educational level or discipline. Apply until the 1st of February annually. The maximum amount of scholarship 15 000 €.

 

SNLA – The main goal of the Soroptimist Nordic Leadership Academy is to empower and inspire young women through specifically designed leadership training. It is arranged every summer by the Soroptimist Clubs in the Nordic Countries. Soroptimists offer a scholarship for SNLA costs. The application period ends 15th of March.

 

EDUCATE – ENCOURAGE – SUPPORT – scholarship is dealt with by Finnish Soroptimist Union for women over the age of 18 years and for studies leading to a degree in Finland or abroad. The application period ends on the 15th of September.

 

ACTION FUND

An Action Fund is set up within Soroptimist International of Europe. Its object shall be to support humanitarian projects and promote educational programs for women.

The Action Fund, designated by the SIE President, with a copy to the SIE HQ, at least one hundred twenty (120) days before the Council of the Governor’s meeting. No grant from the Action Fund shall exceed twenty percent (20%) of available funds.