Soroptimist International - Parasta naisille

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa. Se edistää erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.

Soroptimistit tekevät työtä maailmanlaajuisesti naisten ja lasten elämän parantamiseksi.

picture 2

Soroptimistit toimivat yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa sekä pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon yhteiskunnan eri tahoilla. Järjestö ei ota kantaa puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin kysymyksiin. Järjestön toiminnan kantavana voimana on kansainvälinen hyvä tahto, ymmärtäminen, ystävyys, ja yhteenkuuluvuus.

Soroptimist Internationalilla on neuvoa-antava asema Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC). Soroptimistien edustajat osallistuvat myös Euroopan Neuvoston (Council of Europe) ja European Women´s Lobbyn (EWL) kokouksiin.

picture 2

Soroptimistit haluavat, että naisilla ja tytöillä kaikkialla maailmassa on oikeus ilmaista mielipiteensä sekä käyttää kaikkia mahdollisuuksiaan ja kykyjään saavuttaakseen elämässään pyrkimyksensä ja toiveensa.

Soroptimist International -järjestössä on maailmanlaajuisesti yli 66 000 jäsentä 120 maassa. Suomessa toimii tällä hetkellä (2024) 49 soroptimistiklubia eri puolilla maata ja jäseniä niissä on yhteensä noin 920.

Soroptimist International -järjestö on saanut nimensä latinankielisistä sanoista soror, joka tarkoittaa sisarta ja optimum, joka tarkoittaa parasta. Lyhyesti sanoen:  parasta naisille.

Soroptimistien arvot  ovat ihmisoikeuksien, rauhan, demokraattisen päätöksenteon ja naisten mahdollisuuksien edistäminen maailmassa, sekä vapaaehtoistyö ja ystävyys.

Mitkä ovat tavoitteemme?

Autamme naisia ja lapsia kouluttautumaan ja etenemään urallaan.

Rohkaisemme naisia työllistymään sekä perustamaan yrityksiä.

Taistelemme naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Autamme naisia ja lapsia pääsemään parempiin elinolosuhteisiin sekä yleisen terveydenhuollon piiriin.

Pyrimme edistämään kestävää kehitystä sekä parantamaan ympäristön tilaa.

Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja kannustamme naisia ilmaisemaan huolensa epäoikeudenmukaisuudesta.

Olemme yhteydessä yhteiskunnan eri tahoihin naisten aseman edistämiseksi.

Tarjoamme maailmanlaajuisen ammatillisen ja sosiaalisen verkoston monenlaisille eri ammateissa, sosiaalisissa asemissa ja kulttuureissa toimiville naisille.

Olemme naisten organisaatio naisille ja toimimme naisten maailmanlaajuisena äänenä.

Mitä teemme?

Soroptimistit hankkivat varoja toimintansa kautta ja toteuttavat ympäri maailmaa tuhansia projekteja, jotka auttavat naisten ja tyttöjen elämää.

Naisten tarpeet ovat hyvin erilaisia, joten soroptimistien projektit vaihtelevat tilanteen mukaan.

Kaikilla projekteillamme on kolme erityispiirrettä:

  1. Projektimme kohdistuvat paikallisen avun tarpeeseen.
  2. Projektimme suunnitellaan ja toteutetaan paikallisesti.
  3. Projektiemme tarkoituksena on konkreettisesti parantaa naisten ja tyttöjen elämää.

Soroptimistien vaikuttamistavoitteiden avainalueet ovat:

  • Koulutus
  • Naisten voimaantuminen
  • Naisiin kohdistuva väkivalta
  • Terveys ja elintarviketurvallisuus
  • Kestävä kehitys