Toimimme

Organisaation rakenne

Soroptimist International (SI) -järjestön perusyksikkö on klubi. Suomen soroptimistiklubien unionissa (SI Finland) on 53 klubia, jotka toimivat neljällä eri alueella. Klubit ja alueet on lueteltu tarkemmin tällä sivulla.   Soroptimist International muodostuu viidestä federaatiosta:

Suomen unioni kuuluu Euroopan federaatioon (SI Europe)

Suomen unionin hallituksen ja vastuuhenkilöt löydät täältä

Pictogramme_JPEG_Bleu_Low_Resolution

Soroptimistit työskentelevät

Kolmella tasolla

  • Tietoisuus (Awareness)
  • Vaikuttaminen ja puolustaminen (Advocacy)
  • Toiminta (Action)

Teemoja ja projekteja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi klubien, unionin, federaation ja SI:n tasolla yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Kansainvälinen pitkän tähtäimen teema: Educate to Lead – Kouluta johtamaan

Euroopan fedraation presidentin Anna Wszelaczyńskan teema:  We Stand Up for Women

Suomen Unionin teema: Kouluta – Rohkaise – Tue

Kansainvälisen Soroptimistipäivän vetoomus: YK:n ihmisoikeuksien päivänä 10.12. SI:n presidentti vetoaa ajankohtaisen, hänelle tärkeän asian puolesta. Varat kohdistetaan lyhentämättömänä ko. kohteeseen.

SI President´s Appeal, Sharon Fisherin vetoomus 2019-2021:  The Road to Equality

SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy)
- Pohjoismainen soroptimistiyhteistyö nuorten naisten johtamistaitojen lisäämiseksi

Suomi Areena (yhteistyössä Zontien kanssa)

Lisäksi klubeilla on omia teemoja ja paikallisia projekteja, jotka perustuvat kansainvälisiin projekteihin ja teemoihin, ohjelma-alueisiin tai YK:n päiviin.

Stipendit, vetoomukset ja palkinnot

Tyttöjen ja naisten auttaminen, rohkaiseminen ja tukeminen paremman elämän saavuttamiseksi koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin - tätä kaikkea ja paljon muuta on Soroptimist International.

Soroptimistien Euroopan stipendi-, toiminta- ja katastrofirahastosta myönnetään, tuetaan ja toteutetaan vuosittain yli 5000 hanketta lähes 6 miljoonalla eurolla. Lisäksi naisille ja tytöille myönnetään satoja apurahoja 400.000 euron edestä.

Joulukuun 10. päivänä joka vuosi, YK:n ihmisoikeuksien päivänä, Soroptimist International -järjestön presidentti valitsee projektin, joka tuottaa suoraan apua äärimmäisessä hädässä oleville naisille. President´s Appeal-keräykseen lahjoitetut varat voidaan tilittää Soroptimist International Finlandin tilille FI96 1579 3000 1091 84, mistä ne välitetään suoraan lyhentämättöminä eteenpäin avustuskohteeseen.

Soroptimist International of Europe – Peace fund / Rauhan rahastosta jaetaan joka toinen vuosi rauhan palkinto, 20.000 euroa, naiselle tai naisten muodostamalle ryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt ja tehnyt rauhantyötä.

Onko klubillanne ollut menestyksekäs projekti, joka on kohdistunut toimintaan (action) tai vaikuttamiseen (advocacy) ja jolla olette saavuttaneet hyviä tuloksia? Onhan siitä tehty fokusraportti?

Best Practice Award on korkein kunnianosoitus, jonka yksittäinen klubi voi saada menestyksekkäästä, soroptimistien tavotteita edistävästä toiminnasta.