Miksi rokkistarat ovat miehiä? Ja miten naisjärjestö voi tarttua ongelmaan?

Tiina Käpylä (FT) on väitöskirjassaan käsitellyt soitto- ja bändiharrastusten sukupuolittuneisuutta ja pyrkii nyt jalkauttamaan hyvin pohjustamaansa työtä. Hän jatkaa luomalla opaskirjan sukupuolisensitiiviseen musiikilliseen nuorisotyöhön. Kirja on tarkoitettu kaikkien nuorten musiikkitoiminnan parissa työskentelevien opettajien, ohjaajien ja päättäjien tueksi Suomessa. Lounais-Suomen Soroptimist International paikallisyhdistykset Turku, Turku-Aboa ja Naantali pistävät parastaan: kansainvälisen naistenpäivän 2019 kunniaksi he myöntävät stipendin Käpylän oppaan laatimiseen.

 

Väitöstutkimuksessaan Käpylä on havainnut, että soitto- ja bändiharrastukset ovat jakautuneet voimakkaasti sukupuolen perusteella. Esimerkiksi ohjauskäytännöillä voidaan tukea tyttöjen osallisuutta, purkaa sukupuoleen liittyviä toimintatapoja ja voimistaa tekijyyteen pohjautuvaa osallisuutta. Opaskirjan pyrkimys on auttaa opettajia, ohjaajia ja päättäjiä ymmärtämään sukupuolen piilovaikutuksia harrastuskentällä ja toiminaan kestävällä tavalla erilaisten nuorten tukemiseksi.

 

Soroptimististipendin päätöksen taustalla on nimenomaan tällaisten sukupuolten eriarvoisuutta tukevien tapojen esiin nostaminen ja uudenlaisten tasa-arvoa edistävien toimien kehittäminen. Tyttöjen ja naisten koulutuksen edistäminen ja voimaantuminen ovat soroptimistitoiminnan painotusalueita, joihin Käpylä työllään pystyy vastaamaan

 

Käpylälle luovutettiin stipendi naistenpäivän seminaarin yhteydessä 11.3.2019 klo 18 Kokouskeskus Maunossa (Tykistönkatu 4, Turku). Vuosittain järjestettävän seminaarin järjestelytoimikunnassa ovat turkulaiset naisjärjestöt Soroptimist International Turku, Turun akateemiset naiset, Kvinnliga Akademiker i Åboland, Soroptimist International Turku-Aboa, Zonta-kerho Turku I, Business and Professional Women Turku-Åbo sekä UN Women, Turunmaa.