Turun seudun soroptimististipendin haku joulu-tammikuussa

Turun seudun soroptimististipendi avautuu haettavaksi 1.12.2018. Stipendin myöntävät kolme Turun seudun klubia yhdessä: SI Turku, SI Turku-Aboa ja SI Naantali. Haku päättyy 31.1.2019. Tarkemmat tiedot hausta löytyvät alta.

Tarkoitus

Joka toinen vuosi jaettava apuraha Turun seudulla asuvalle/toimivalle henkilölle tai organisaatiolle hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua järjestömme tärkeillä painopistealueilla:

– Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen
– Sivistystoimi
– Ympäristönsuojelu
– Terveydenhuolto
– Naisten asema ja ihmisoikeudet
– Kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen

Arvostamme erityisesti toimintaa ihmisoikeuksien hyväksi sekä naisten ja lasten aseman edistämiseksi. Apurahahaun toimialaa tai koulutusastetta ei ole rajattu.

Apurahan määrä

Turun alueen soroptimistiklubit SI Turku, SI Turku-Aboa ja SI Naantali jakavat apurahana 1.500 euroa yhdelle tai useammalle hakijalle

Apurahan hakemis- ja myöntämisajankohta

Apuraha julistetaan haettavaksi 1.12.2018. Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.1.2019.

Apurahan saaja julkistetaan naistenpäivän läheisyydessä maaliskuun alussa 2019.

Hakemus

Hakemus tulee toimittaa kolmena (3) paperikopiona hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Apurahahakulomake 2018

Valintaprosessi

Klubien presidentit valitsevat stipendin saajan hakijoiden joukosta.

Apurahan saaja vastaa itse mahdollisista vero- ym. seuraamuksista. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan Turun seudun soroptimistiklubeille siitä, miten apurahan käytettiin esim. pitämällä esityksen klubikokouksessa tai tekemällä kirjallisen raportin apurahan käyttämisestä.

Lisätietoja: www.soroptimistit.fi, www.soroptimistinternational.org tai turku(ät)soroptimistit.fi