Vaikutamme

”Olemme maailmanlaajuinen ääni naisten ja lasten kouluttautumisen sekä urallaan etenemisen puolesta”

Vaikuttamisviestit

 • Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja kannustamme naisia ilmaisemaan huolensa epäoikeudenmukaisuudesta.
 • Me välitämme näyttöön perustuvaa naisia koskevaa tietoa asianmukaisille tahoille.
 • Me olemme yhteydessä yhteiskunnan eri tahoihin naisten aseman edistämiseksi.

Kansainvälinen ja valtakunnallinen yhteistyö järjestöjen kanssa

Yhteistyö Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kanssa

Soroptimist International -järjestöllä on yleisstatus (Category 1) YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC), ja sitä kautta

 • laajat mahdollisuudet osallistua Non-Governmental Organiations (NGO) -työskentelyyn YK:n elimissä,
 • henkilöedustajat New Yorkissa, Genevessä (WHO, ILO), Wienissä, Pariisissa (UNESCO) ja Roomassa (FAO), ja
 • henkilöedustajat tarvittaessa YK:n aluekomissioiden kokouksissa Nairobissa (ECA), Kairossa (ESCWA), Santiagossa (ECLAC) ja Wienissä (ECE).

YK:n vuosituhannen kehitystavoitteet

 1. Poistetaan äärimmäinen köyhyys ja nälkä.
 2. Turvataan peruskoulutus yleismaailmallisesti.
 3. Edistetään tasa-arvoa ja parannetaan naisen asemaa.
 4. Vähennetään lapsikuolleisuutta.
 5. Parannetaan äitien terveyttä.
 6. Taistellaan HI-virusta, aidsia, malariaa ja muita vakavia sairauksia vastaan.
 7. Turvataan ympäristön kestävän kehitys.
 8. Luodaan maailmanlaajuisia kumppanuuksia kehityspyrkimyksissä.

Soroptimist International tukee jokaista näitä YK:n kahdeksaa tavoitetta.

 

Soroptimistien toiminnassa erityisenä painopisteenä on kolmas tavoite:
Edistetään tasa-arvoa ja parannetaan naisen asemaa.

Tähän tavoitteeseen pyritään tiedostamalla (Awareness), vaikuttamalla (Advocacy) ja toimimalla (Action).

Oranssit päivät naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 25.11.-10.12.

Oranssit päivät on maailmanlaajuinen UN Womenin kampanja, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toimia aktiivisesti sen lopettamiseksi. Soroptimistit osallistuvat kampanjaan ja tekevät yhteistyötä UN Women Suomen kanssa. Kampanja-aika alkaa 25.11. jolloin vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja kestää 10.12. saakka, joka puolestaan on kansainvälinen soroptimistipäivä. Oranssien päivien aikana kannustetaan kaikkia järjestämään oransseja tempauksia ja jakamaan tietoa kampanjasta myös sosiaalisen median avulla.

#oranssitpäivät #orangetheworld #westandupforwomen

UNICEF, tärkeä yhteistyökumppani

UNICEF (United Nations Children´s Fund) on YK:n lastenjärjestö, joka perustettiin auttamaan Euroopan lapsia toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946. Suomen Unicef perustettiin vuonna 1967.

UNICEFin kaiken toiminnan lähtökohta on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Tärkein tavoite on perusoikeuksien turvaaminen kaikille lapsille.

UNICEF taistelee syrjintää ja epätasa-arvoa vastaan, takaa turvalliset syntymäolosuhteet sekä terveydenhuollon ja koulunkäynnin kaikille lapsille.

Suomalaiset soroptimistit ovat olleet aktiivisesti mukana Unicefin toiminnassa mm. myymällä Unicef-tuotteita ja osallistumalla kerääjinä Janopäivän keräykseen.

Lasten oikeudet

Kansainvälistä lasten oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. päivänä marraskuuta.

Suomen UNICEF

UNICEF – United Nations Children's Fund

The NGO Group for the Convention on the Rights of the Child on 80 kansainvälisten ja kansallisten vapaaehtoisjärjestön muodostama verkosto, joka edistää YK:n määrittelemien lasten oikeuksien toteutumista. Soroptimist International on tämän ryhmän jäsen (nro 62).

Vaikutamme Naisjärjestöjen keskusliitossa (NJKL)

Vuodesta 2018 lähtien Soroptimist Internationalin Suomen unionilla on ollut edustajansa Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksessa. Sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestön, Naisjärjestöjen Keskusliiton, tavoite on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa. Pyrkimys on saada entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antaa naisille mahdollisuus osallistua ja tehdä omia valintoja elämäntilanteensa mukaan.

Rauhanpäivä 21.9.

Vuonna 2001 YK päätti, että syyskuun 21. päivää vietetään vuosittain kansainvälisenä rauhanpäivänä, jolloin maailmanlaajuisesti aseet vaikenisivat ja väkivalta katkeaisi. YK kutsui kaikki kansat tuona päivänä kunnioittamaan vihollisuuksien taukoamista.

Konfliktien repimässä maailmassa, jossa pelkoa lisää vielä kansainvälinen terrorismi, meillä soroptimisteilla on kansainvälisenä yhteisönä velvollisuus antaa ääni toiveellemme rauhasta maailmassa. Globaalina vastauksena ovat olleet moninaiset tapahtumat ja aktiviteetit, joita on pantu toimeen rauhanpäivänä eri puolilla maailmaa.

Tärkeitä päivämääriä

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä

19.3. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä

21.3. Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi

18.3. Maailman vesipäivä

7.4. Maailman terveyspäivä

31.5. Tupakaton päivä

5.6. Maailman ympäristöpäivä

26.6. Kansainvälinen päivä huumeiden ja huumausainekaupan vastustamiseksi

11.7. Maailman väestöpäivä

8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä

21.9. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä

3.10. Soroptimistiklubien ystävyyspäivä – Soroptimist Friendship Day

11.10. YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä

16.10. Maailman ravintopäivä

17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi

24.10. YK:n päivä

20.11. Lasten oikeuksien päivä

25.11. Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

25.11.-10.12. Oranssit päivät -kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

1.12. Kansainvälinen AIDS-päivä

10.12. Kansainvälinen soroptimistipäivä