SOROFACEKANSISYKSY22

SOROPTIMIST INTERNATIONAL - 100 vuotta vapaaehtoistyötä naisten ja tyttöjen hyväksi

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö. Puolustamme ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa. Teemme työtä maailmanlaajuisesti naisten ja lasten elämän parantamiseksi. Edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.

Uusimmat tiedotteet

Aika hakea kesän 2024 SNLA -viikolle

Mikä ihmeen SNLA? SNLA eli Soroptimist Nordic Leadership Academy on pohjoismaissa asuville 20-30 vuotiaille naisille ...

SI Pori: “Älä vaikene, Älä peittele, Älä jää yksin”

Oranssit päivät 25.11.-10.12.2023 -Kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi SI Pori järjesti Oranssien päivien kampanjassaan kuvaesityksen ...

Oranssit päivät 25.11.-10.12.2023 – Kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi

25.11. on kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Päivä on myös vuosittaisen ORANSSIEN PÄIVIEN -kampanjan ...

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää 20.11.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. ympäri maailmaa. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin ...

Kouluta, rohkaise, tue -stipendit on jaettu!

SI Finland on jakanut vuoden 2023 Kouluta-Rohkaise-Tue stipendit kahdelle upealle, soroptimistiarvoja edustavalle naiselle.   Saara ...

Soroptimistien arvot työelämässä

Miten työni palvelee soroptimistien päämääriä? SI Hämeenlinnan klubikokouksen keskustelu tavoitteellisesta toiminnasta ja toimintatavoista synnytti ajatuksen ...

VAIKUTTAMINEN

Olemme maailmanlaajuinen ääni naisten ja lasten kouluttautumisen sekä urallaan etenemisen puolesta

Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja kannustamme naisia ilmaisemaan huolensa epäoikeudenmukaisuudesta.

Me välitämme näyttöön perustuvaa naisia koskevaa tietoa asianmukaisille tahoille.

Me olemme yhteydessä yhteiskunnan eri tahoihin naisten aseman edistämiseksi.

Yhteistyötä ja vaikuttamista

Toimimme yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa sekä pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon yhteiskunnan eri tahoilla.

Emme ota kantaa puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin kysymyksiin. Toimintamme kantavana voimana on kansainvälinen hyvä tahto, ymmärtäminen, ystävyys, ja yhteenkuuluvuus.

Haluamme, että naisilla ja tytöillä kaikkialla maailmassa on oikeus ilmaista mielipiteensä sekä käyttää kaikkia mahdollisuuksiaan ja kykyjään saavuttaakseen elämässään pyrkimyksensä ja toiveensa.

Pictogramme_JPEG_NB_High_Resolution

Soroptimist International Finland

Soroptimist International -järjestössä on maailmanlaajuisesti noin 72000 jäsentä 121 maassa.

Suomessa toimii tällä hetkellä 50 soroptimistiklubia eri puolilla maata ja jäseniä niissä on yhteensä 982.

Ihmiset

Ihmiset

Soroptimistien arvot ovat ihmisoikeuksien, rauhan, demokraattisen päätöksenteon ja naisten mahdollisuuksien edistäminen maailmassa, sekä vapaaehtoistyö ja ystävyys.

Federaatiot

Federaatiot

Euroopan federaatioon kuuluu 26 unionia, 53 yksittäistä klubia eri maissa Euroopassa sekä 28 yksittäistä klubia eri maissa Afrikassa. Suomessa on noin 60 klubia.

Projektit

Projektit

Soroptimistit hankkivat varoja toimintansa kautta ja toteuttavat ympäri maailmaa tuhansia projekteja, jotka auttavat naisten ja tyttöjen elämää.

Soroptimistit Facebookissa

Seuraa ja tykkää Soroptimisteista Facebookissa - facebook.com/soroptimistit